Lokalstyre 2017

Leiar: Helge Fjellanger Tlf. 95740080

Nestleiar: Sveinung Toft Tlf. 40924790

Skrivar: Irene Femanger Tlf. 92644858

Kasserar: Solveig Johnsen Tlf. 97199934

Styremedlem: Rolf Nesheim Tlf. 40043575

 

Vara: Helena Nordbakk, Ove Jan Paulsen og Odin Kristiansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**