Fossilfri pensjonskasse i Bergen

Foto: colourbox.com

Bergen Venstre er en pådriver for det grønne skiftet, og både små og store tiltak er nødvendig for å nå fremtidige klimamål. Bergen Venstre mener at pensjonskassen skal orientere seg i retning av fossilfrie investeringer, uten at dette skal gå på bekostning av avkastningskravet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bergen Venstre er en pådriver for det grønne skiftet, og både små og store tiltak er nødvendig for å nå fremtidige klimamål.Klimaproblematikken har rykket langt frem i bevisstheten til folk, men det kreves en hardere klimakur. Og selv om mange av disse tiltakene har en kostnad i form av innsats hos hver enkelt av oss, finnes det heldigvis tiltak med store, positive konsekvensers – uten at vi må endre en eneste vane. Dette er et klimamessig kinderegg som kombinerer stor effekt med liten innsats.

Gjennom arbeidslivet blir betydelige midler satt av til pensjonssparing. Drevet av det grønne skiftet lanseres det nå stadig nye fondstyper som i tillegg til ulik risikoprofil er klimavennlige, og der de som går lengst er 100 % fossilfrie. Finansmarkedene er preget av nye og mer allmenne modeller for ansvarlig forvaltning.

Bergen kommunal pensjonskasse forvalter på vegne av alle ansatte i Bergen kommune over 13 milliarder kroner. Bergen Venstre mener at pensjonskassen skal orientere seg i retning av fossilfrie investeringer, uten at dette skal gå på bekostning av avkastningskravet.

Mens bærekraftige investeringer tidligere var forbundet med langt større risiko, beveger vi oss i en retning der de er det eneste gode svaret på klimautfordringene. Både moralsk og økonomisk. Selv om Venstre alltid har spilt på lag med fremtiden, så begynner kapitalkreftene endelig å følge etter. Fossile løsninger er bokstavelig talt fossile.

Bergen kommunes ansatte fortjener at pensjonsforpliktelsene følges opp på en fremtidsrettet måte som sikrer god avkastning. Gammeldagse løsninger er på sikt dårlig butikk.

En av byrådets grunnpilarer er trygg økonomistyring: “Som grunnlag for all politikk ligger trygg økonomistyring og tilrettelegging for verdiskaping.” Dette forslaget kombinerer å sikre verdiene til fremtidig pensjon, og å bidra til en best mulig fremtid for våre etterkommere. Dette tiltaket vil bety at de 17000 ansatte i Bergen kommune spiller enda sterkere på lag med fremtiden. Bergen Venstre ønsker derfor at Bergen kommune gjør kommunens pensjonskasse fossilfri.

Uttalelsen vedtatt enstemmig på Bergen Venstres årsmøte 22.01.2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**