Fremtidens Fyllingsdalen

tbw

Planene for fremtidens Fyllingsdalen legges nå. Fyllingsdalen var den planlagte bydelen når den ble bygget ut på sekstitallet. Nå skal vi planlegge den neste store utvidelsen av bydelen med en transformasjon av Spelhaugen til et levende sentrumsområde med boliger, arbeidsplasser og kulturtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bybanen til Fyllingsdalen trenger vi når bydelen skal få 10.000 nye Fyllingsdøler. Bergen Venstre er positive til at bydelen skal tilrettelegge for befolkningsveksten, men at dette må gjøres uten at bilbruken i bydelen økes. Derfor er bybanen viktig for å koble bo- og arbeidsområdene i Bergensdalen og Fyllingsdalen tettere sammen. Bybanen til Fyllingsdalen oppretter nye kollektivakser i Bergen, som tidligere kun blir dekket av bilbruk. Bybanen er ryggraden i kollektivsystemet vårt, og denne nye aksen kobler sammen store boligområder i Fyllingsdalen med store arbeidsplasser i Bergensdalen (Haukeland sykehus og Mindemyren). Dessuten får man koblet sammen bybanen til Nesttun/Flesland med Fyllingsdalen ved Kronstad.

Spelhaugen blir et spennende og nytt område og etter vår mening vil det også være egnet til å regulere inn plass til studentboliger. Byen har lav dekningsgrad av studentboliger og Fyllingsdalen er med sitt gode kollektivtilbud er kort unna utdanningsinstitusjonene. Busslinjen gjennom Løvstakktunnelen gjør at universitetsområdet på Høyden bare er ti minutter unna og det samme vil Høyskolen på Kronstad med den nye bybanetraseen.

Bergen Venstre ønsker dessuten at det søkes om midler til å utgreie bruken av fire autonome bussruter som prøveprosjekt i Fyllingsdalen, Bergen Kommune.

Fyllingsdalen består av svært variert bebyggelse med mer enn 30 000 innbyggere fordelt på alle aldersgrupper og familiesituasjoner. Kollektivtrafikken er knytet sammen med en sentralstasjon ved Oasen Bydelssenter som også vil bli stopp for Bybanen.

Fyllingsdalen har fire naturlig avdelte soner som kan betjenes av matebusser, nord, øst, vest og syd. Det går i dag bussruter i de fleste områdene, men med den forventede utbyggingen av bydelen bør det legges til rette for mest mulig kollektivtrafikk også internt i bydelen. Fyllingsdalen har allerede en høy andel kollektivreisende, og det er derfor rimelig å anta at en omlegging vil være enklere å introdusere her enn andre tilsvarende bydeler. Vi mener at det er viktig at et slikt prøveprosjekt utføres i en bydel der den har størst mulighet for å lykkes.

Bergen Venstre har sett at det utvikles førerløse elektriske minibusser som også har vært på prøvekjøring i Bergen Sentrum med stor suksess. En autonom buss vil være sikkerhetsmessig en stor fremgang på smale veier da den fjerner den menneskelige faktoren i trafikken. Den vil også kunne kjøres på tider som normalt ikke kan forsvares pga. lønnskostnader. Dette vil gi et godt grunnlag for at man kan stole på at bussen kommer til faste tider, også utenfor normale rutetider. En slik bussrute vil trygge boområdene og gjøre beboere mer innstilte på å legge om sine kjørevaner og benytte kollektivtransport.

 

Uttalelsen vedtatt enstemmig på Bergen Venstres årsmøte 22.01.2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**