Harstadpakken må fullføres

Maria Serafia Fjellstad (varaordfører), Even Aronsen (nyvalgt leder Harstad Venstre), Marika Jenssen (Harstad Unge Venstre) og Lena Bratsberg (kommunestyrerepresentant), Foto: Bård Borch Michalsen

Harstad Venstres årsmøte vedtok idag følgende uttalelse: Veipakken gir et positivt løft for byens innbyggere, for samfunn, næringsliv, miljø og mulighetene for å leve det gode liv i Harstad. Harstad Venstre gleder seg til veipakken steg for steg pakkes opp og fullføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Harstadpakken skal bidra til et godt bomiljø, til å gjøre det trivelig å gå, sykle og oppholde seg i sentrum. Pakken skal også sørge for å binde sammen hele byen for alle trafikanter. Vi ser allerede de første resultatene av pakken, og for Venstre er saken enkel: Prosjektet må fullføres i sin helhet.

Veipakken blir 1 milliard kroner dyrere enn det vi antok i 2012. Grunnene er flere. Her er noen:

  • Noen delprosjekter blir dyrere enn det skissen tilsa. For eksempel får Sama-krysset en mye høyere kvalitet enn forutsatt, til beste ikke minst for skoleunger.
  • Nye statlige forskrifter innebærer standardheving. Dagens krav til fortau og sykkelvei er økt fra 2 til 4 meter. Det koster, blant annet gjennom dyrere grunnerverv og økt veibredde.
  • Stortinget ga ingen åpning for å budsjettere med sikkerhetsmargin.
  • Markedet for entreprenører er svært godt. Anbudene blir høyere enn antatt for mange år siden.

Venstre mener det er synd at prosjektet er blitt dyrere enn det vi ble forespeilet, og vi forstår frustrasjonen og kritikken som er kommet. Vi mener likevel det er helt rett å fullføre pakken i sin helhet. Bare slik vil vi nå alle de positive målene, og bare slik vil vi kunne få statlig merfinansiering. Dersom deler av prosjektet utsettes, vil Harstad komme bakerst i køen for statlig merfinansiering senere.

Dersom vi stopper Harstadpakken nå, vil Harstad bli bilbyen, ikke den moderne og den miljøvennlige byen vi ønsker oss, byen som har et transportsystem som er tilrettelagt også for syklister og gående. Noen tiltak som ikke vil bli gjennomført hvis vi stanser prosjektet:

  • Sammenhengende gang- og sykkelveier fra Kanebogen til Sama.
  • Viktigere deler av tilrettelegging av Trondenesveien for myke trafikanter.
  • Gang- og sykkelvei i Tennvassåsen/Åsegarden.
  • Tilrettelegging av Rema-krysset for god transport til Sjøkanten senter og Statoil.
  • Påkjøringsrampen fra Mercur.
  • Tilretteleggingen for kollektivtrafikk i sin helhet.

For å sikre disse tiltakene må vi fullføre Harstadpakken.

Harstadpakken forutsetter at bilistene skal betale 60 prosent av regningen. Planen for finansiering av merkostnadene innebærer en beskjeden økning av bompengene. Nesten alle bilister har Autopass-rabatt. Summen vil øke til 12,80 per passering. Mindretallet som når maksimaltaket på 80 passeringer per måned, vil måtte betale den månedelige maksimalsummen på 1024 kroner.

Harstad Venstre er ikke glad for økningen, men den er nødvendig. Og uansett vil Harstad-prisene være relativt lave, og lavere enn for eksempel det bodøværingene må betale.

Kommunestyret i Harstad skal vedta fullføring av Harstadpakken torsdag 9. februar. Om noen år vil Harstad se tilbake på byggingen av Harstadpakken som et tiltak som bidro sterkt til en positiv utvikling av Harstad-samfunnet mot år 2020, 2030 og 2040. Pakken ga en bedre transportavvikling, bomiljøet ble bedre, sentrum ble mer levende, flere så det likt å gå og sykle, og biltrafikken ble redusert, også som en følge av et splitter nytt system for busstilbudet i Harstad fra 2018.

Harstad har tradisjonen for å bygge seg selv. Harstad Venstre er sikker på at harstadværinger flest ønsker å delta i et spleiselag som blir litt dyrere enn vi ble forespeilet – men også med et sluttresultat som vil bli enda bedre enn det vi håpet på. Vi har mye å glede oss til!

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**