IDAG: Årsmøte i Eidsvoll Venstre

I dag er det årsmøte i Eidsvoll Venstre, og det avholdes på Nebbenes Nord fra kl. 1800. Se dagsorden for møtet her. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Eidsvoll Venstre innkaller til årsmøte, der det blant annet skal velges nytt styre.

Dato: Mandag 30. Januar 2017

Tid: kl. 18:00 – 21:00

Sted: Nebbenes Nord

Saker:

ÅM 01/17 KONSTITUERING

Registrering av fremmøtte

Godkjenne innkalling og dagsorden

Velge møteleder, referent, protokollunderskriver

 

ÅM 02/17 AKTUELLE POLITISKE SAKER

Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. Forslag til uttalelser

Saker til Akershus Venstre (fylkesstyre, fylkestingsgruppen årsmøtet etc.)

 

ÅM 03/17 ÅRSMELDING OG ØKONOMI

Behandle kommunestyresgruppas årsmelding for 2016

Godkjenning av regnskap

Behandling av budsjett

 

ÅM 04/17 INNKOMMNE FORSLAG

Forslag fra medlemmene må være lokalleder i hende minst 5 dager før årsmøtet.

 

ÅM 05/17 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN

05.01 Møter og aktiviteter framover- behandling av møteplan for 2017

 

ÅM 06/17 NOMINASJON OG VALG

Valg av lokallagsleder

Valg av nestleder

Fastsette antall styremedlemmer

Valg av styremedlemmer

Valg av eventuelle varamedlemmer

Valg av valgkomite

 

 

ÅM 07/17 AVSLUTNING

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**