Vaktskifte i Hobøl Venstre

(Foto: Ole Bruseth)

Ragnhild Saxebøl fikk fra høsten 2016 stillingen som rektor ved Ringvoll skole, og ble dermed en av rådmannens enhetsledere i Hobøl kommune. For å unngå utidig blanding av politikk og administrasjon, søkte hun og ble innvilget fritak fra kommunestyret. Eirik Romstad overtok hennes plass i kommunestyret, og er også partiets gruppeleder.

På årsmøtet i Hobøl Venstre i januar gikk hun også av som leder av lokallaget. Eirik Romstad ble enstemmig valgt til ny leder.

Styret i Hobøl Venstre ser etter årsmøtet slik ut:

Leder: Eirik Romstad
Nestleder: Synnøve W. Ihlebekk
Kasserer: Simen Saxebøl
Styremedlem: Ragnhild Saxebøl
Styremedlem: Børt Erik Vikheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**