– Fortsatt rom for økt kvalitet i høyere utdanning

Student
Foto: Microsoft

– Høgskoler og universiteter bør belønnes for å gi studentene god undervisning, studenter bør ha krav på veileder, og det er på tide med et IKT-løft for akademia. Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning går flere steg i riktig retning, men det er rom flere virkemidler enn det regjeringen legger opp til, mener Venstreleder Trine Skei Grande og Iselin Nybø, nestleder i Stortingets utdanningskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Iselin Nybø
Iselin Nybø

-Rimelig offensiv melding

– Nesten 15 år etter kvalitetsreformen for høyere utdanning er det på tide å oppdatere virkemidlene. Kunnskapsministeren skal ha ros for å ha lagt fram en rimelig offensiv melding på flere områder som meritteringsordninger, karriereveier og krav om pedagogisk basiskompetanse for undervisere. Jeg er også glad for at det åpnes opp for større frihet for institusjonene til å ha egne kriterier for opptak, sier Nybø.

Studenter bør ha krav på en veileder

– Men regjeringen kunne ha vurdert flere virkemidler. Studenter bør ha krav på en veileder som følger dem gjennom hele studieprogrammet. Det ville gi anledning for grundigere tilbakemeldinger på alle nivåer i utdanningen, og ikke bare i avsluttende oppgaver. Det er et savn i dag. En slik ordning vil også få Norge i takt med resten av verden og gjøre det enklere å søke opptak utenlands. Mange internasjonale universiteter krever anbefaling fra veileder, påpeker Skei Grande.

Viktig å belønne institusjoner som gjør det bra

– I dag får man ekstra poeng og penger for å satse på forskning, men det finnes ingen systemer i dag som belønner dem som satser på undervisningskvalitet. Røe Isaksen legger opp til at institusjonene skal belønne sine ansatte for dette mer enn i dag, og jeg mener det også er viktig å belønne institusjoner som gjør det bra, sier Skei Grande. – Krav om pedagogisk basiskompetanse for undervisere er bra. Men det må også stilles krav til den undervisningen som i dag foregår i mindre grupper, der det ofte er studenter som leder undervisningssituasjonen.

Må ta del i digitaliseringen

Trine Skei Grande

– Vi må også sørge for at akademia tar del i digitaliseringen som diskuteres så mye i skolen og i andre deler av det offentlige. Digitale læremidler kan skape bedre læring om de brukes riktig, men det krever IKT-kompetanse blant de som underviser. Og jeg mener det etter hvert er en selvfølge at forelesninger gjøres digitalt tilgjengelige for studentene, sier Nybø.

Etterlyser tiltak for internasjonalisering

Iselin Nybø etterlyser også flere konkrete tiltak for internasjonalisering, som er viktig både for den enkelte student, men også for institusjonene som sender og mottar studenter på utveksling og som får nye impulser tilbake. – Mange ønsker å dra på utveksling, men kun 15 prosent gjør det. Jeg etterlyser også strategien regjeringen har lovet for hvordan Norge kan tiltrekke seg dyktige utenlandske gradsstudenter på masternivå, som vil bidra positivt til kvaliteten på norske utdanningsinstitusjoner. Dette var en viktig del av omleggingen av kvotestudentordningen, og jeg hadde forventet at dette ble adressert i dag, avslutter Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**