Historisk lærersatsing virker

At lærersatsingen virker er svært gledelig. Vi vil forsterke satsingen ytterligere, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Her på Vitensenter Sørlandet. , Eirik Brautaset

Satsingen på videreutdanning av lærere er nesten tredoblet de siste fem årene, og satsingen har gitt resultater ifølge ny undersøkelse. – Svært gledelig. Vi vil forsterke satsingen ytterligere, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Satsingen på videreutdanning av lærere har økt kraftig i budsjettene de siste årene. Kilde: Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjoner. Enkelte tall er delvis basert på anslag.

Satsingen på videreutdanning av lærere har økt kraftig i budsjettene de siste årene. Ifølge undersøkelsen sier nesten samtlige lærere at de har endret undervisning etter videreutdanningen, og sju av ti at de har blitt bedre lærere. Undersøkelsen «Kompetanse for kvalitet» er gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Venstre krevde løft i 2010

– Et videreutdanningsløft for lærere har vært en prioritert satsing for Venstre i hvert eneste budsjett siden 2010. Da hang Norge kraftig etter. Lærerne fikk ikke den videreutdanningen de ønsket og trengte. I tillegg sto også studieplasser tomme på grunn av manglende statlig finansiering, poengterer Skei Grande.

Les også: 2010: Vil ha lærerløft og mer videreutdanning

Svært gledelig

– Det er gledelig at «Lærerløftet» er en suksess. Enda mer gledelig er det når lærerne selv er så positiv til utviklingen, sier Skei Grande.

Undersøkelsen viser at et stort flertall av lærere som har tatt etterutdanning, mener det har bedret måten de underviser på. Skei Grande mener lærerløftet må utvides til å gjelde flere lærere, fordi flere gode og faglig dyktige lærere i norsk skole er det aller viktigste vi kan gjøre for elevene.

Venstre vil utvide lærerløftet

I dag er det lærere i kjernefagene (norsk, matematikk og engelsk) og yrkesfag som får tilbud om videreutdanning. Nå vil Venstre utvide ordningen til flere fag, slik at lærere også kan få påfyll av kompetanse i praktisk-estetiske fag eller bruk av IKT.

Det er også viktig at vi sørger for at flere av dem som i dag underviser i norsk skole uten godkjent utdanning, får tilbud om kvalifiseringsstipend slik at disse blir fullt kvalifisert og blir værende i skolen.

– Dette er folk som allerede er motivert for å undervise, og vi trenger å beholde dem i skolen fordi lærermangelen ikke blir mindre i årene som kommer, understreker Skei Grande og viser til at Venstre har fått gjennomslag for innføring og økning av slike stipender i de tre siste statsbudsjettene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**