Uttalelse: Ulven må forvaltes

Skogene rundt Randsfjorden, Juel Sagbakken

Søndre Land Venstre er motstander av å utrydde ulven fra norsk fauna. Vi har et ansvar for å ta vare på naturens mangfold, som også innebærer å ha en levedyktig bestand av ulv. En levedyktig ulvebestand i Norge hvor menneskene har tatt i bruk hele landet kan by på utfordringer. Venstre setter «Folk først», det betyr at vi tar på alvor de negative konsekvensene som ulven gir for blant annet landbruksnæringen, dyrehold, jakt og friluftsliv. De negative konsekvensene må kompenseres for, hvis ikke vil samfunnene som er berørt, føle at de er alene om å ta ansvaret for ulven.

Søndre Land Venstre mener:

  • ulven må forvaltes på lik linje med annet vilt, og det betyr uttak av ulv ved behov.
  • samfunnene i ulvesonen må kompenseres for de negative konsekvensene ulevestammene har.

Uttalelsen ble vedtatt på Søndre Land Venstres årsmøte 26.01.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**