Årsmøteuttalelse: Sarpsborg Venstre vil ha kommunal innsamling av matavfall fra private husholdninger

roaf.no

Sarpsborg Venstre vil ha kommunal innsamling av matavfall fra private husholdninger.

Å kildesortere betyr å sortere avfallet så nær kilden som mulig, altså før de ulike avfallstypene blir blandet sammen i søppelbøtta. Sarpsborg kommune tilbyr ikke innhenting av matavfall, noe Sarpsborg Venstre vil arbeide for skal endres. Utsortering av matavfall til eksempelvis biogass vil gi regional verdiskaping. Næringsstoffene i matavfallet vil kunne gjenvinnes gjennom biogassproduksjon, noe som ikke skjer dersom matavfallet bare brennes med resten av avfallet. Sarpsborg Venstre mener derfor at man må prioritere å innarbeide innhenting av matavfall fra private husholdninger fra private husholdninger.

Uttalelsen er vedtatt av årsmøtet 22.01.17

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**