Ja til avgjørelse i domstolen

Karin Frøyd, Foto: Carl Otto Kielland

Karin S. Frøyd er fornøyd for at det nå skal foretas en generell gjennomgang av adgangen til å tilbakekalle statsborgerskap og at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I saken til den 30 år gamle afrikanske bioingeniøren Mahamud fikk vi mye kunnskap om at någjeldende regelverk for tilbakekallelse av statsborgerskap gir åpenbart urimelige utslag. At en person etter 17 år i Norge og som var godt integrert og i fast jobb, skal bli fratatt sitt statsborgerskap fra norske myndigheter, virker urimelig. Den 20. januar forsvant også arbeidstillatelsen hans. Begrunnelsen er at han om 14-åring skal ha gitt uriktige opplysninger om hvilket land han er fra da han søkte asyl og seinere statsborgerskap i Norge.

Venstre mener det må legges mer vekt på tiden som er gått, som en del av en helhetsvurdering, når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet. Det er derfor meget prisverdig at et stortingsflertall bestående av Venstre, KrF, SV, Ap, SP og MDG fikk igjennom et forslag i Stortinget der de ba regjeringen foreta en generell gjennomgang av adgangen til å tilbakekalle statsborgerskap og at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen. I dag avgjøres slike saker av saksbehandlere i Utlendingsdirektoratet (UDI). Frp advarte mot å gi jobben til domstolene, og forsvarte dagens ordning. Saken skal behandles i Stortinget våren 2017.

En overflytting av ansvaret for tilbakekallelser fra forvaltningen til domstolen vil være en seier for rettssikkerheten. I domstolene er det andre krav til åpenhet og bevisvurdering, og personen det gjelder får oppnevnt en forsvarer. Ikke minst er domstolprosessen en uavhengig prosess som ikke er politisk styrt. Domstolene er også bedre egnet til å avgjøre om tilbakekalling av statsborgerskap i enkeltsaker er i tråd med internasjonal lov og rett.
Fra politisk hold er det også uttrykt ønske om en lovendring som gjør at man ikke kan få tilbakekalt sitt norske statsborgerskap etter et bestemt antall år. Venstre imøteser en utredning også på dette området for å se på foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap. Vi har foreldelsesfrist på endel andre saker.

Takket være en årvåken presse og politikere med humanistiske verdier, kom saken til Mahamud fram i det offentlige rom. Det er viktig at et hvert lovverk må ha mulighet for å ta menneskelige hensyn. Lover og regler som Stortinget vedtar, må også tåle møtet med virkeligheten og skjevhetene. For Venstre er det slik at mennesker er viktigere enn systemer.

Karin S. Frøyd
Vestfold Venstre, sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**