Grunngitt spørsmål fra Venstre

H.I. Gamst

Venstre tar opp et viktig spørsmål rundt endring av barnehagetilbudet på kommunestyremøtet 13.02.2017.

Hovedopptaket til barnehageåret 2017-2018 er 15.02.2017, og vi kan av hjemmesiden til kommunen se at Søndre Land kommune har inngått et samarbeid med Bjørklund barnehage i Gran kommune. I søknadsskjemaet kommer de ni alternativene fra Bjørklund som likestilte tilbud sammen med kommunens egne øvrige tilbud.

Spørsmål til ordfører Odden

  1. Venstre kan ikke se at samarbeidsavtalen med Bjørklund barnehage har vært oppe til politisk behandling. Hvorfor har ikke samarbeidsavtalen med Gran vært til behandling i kommunestyret før man endrer tilbudet?
  2. Har Søndre Land kommune betalt for plasser i Bjørklund barnehage på et tidligere tidspunkt?
  3. Søndre Land kommune betaler/har betalt for barnehageplasser i Vestre Toten, Gjøvik og Nordre Land. Hvorfor har man ikke samarbeid med disse kommunene?
  4. Kan ordføreren legge fram samarbeidsavtalen, vedrørende Bjørklund barnehage i Gran, for kommunestyret?

Juel Sagbakken (V) 08.02.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**