Uttalelse: Grønn vekst for en grønn fremtid

Ill: Venstre.no

Årsmøtet i Hordaland Venstre vedtok lørdag følgende uttalelse:

Venstre jobber for at Norge skal lede an i den globale overgangen til grønn vekst og en klimanøytral økonomi. Politikken som føres må derfor legge til rette for at norsk næringsliv kan utvikle løsninger som krevers i den grønne økonomien særlig i lys av vår generasjons største utfordring: Klimaendringene.

Et varmere klima vil ødelegge økosystemer og få store negative sosiale og økonomiske konsekvenser. For å stanse den globale oppvarmingen, og nå målet i Paris-avtalen om å begrense temperaturøkningen til ned mot 1,5 grader må vi i løpet av de neste tiårene raskt fase ut fossil energi. Allerede i dag er det funnet mer olje og gass enn det kan forbrennes om vi skal nå målene i Paris-avtalen. Det er derfor en økende risiko knyttet til å investere i og eie fossil energi.

Nytt beite.

Gjennom Statens Direkte Økonomiske engasjement på norsk sokkel, Statoil og gunstige fradrag i petroleumsskatteregime tar fellesskapet gjennom staten en stor del av risikoen ved oljeleting. I tillegg kommer risikoen knyttet til fall i sysselsetting og skatteinntekter dersom aktiviteten på norsk sokkel bli lavere. Norge er dermed dobbelt eksponert for karbonboblen.

For å hindre at norske skattebetalere påtar seg enda større risiko mener Hordaland Venstre 24 konsesjonsrunde bør avlyses og at det ikke deles ut flere letekonsesjoner før det er gjennomført en analyse av den økonomiske og klimamessige risikoen ved fortsatt oljeleting.

Norge bør heller satse på marine næringer, energisektor, transportsektor, omsorgssektor, turisme og kraftkrevende industri da vi har forutsetninger for å bli verdensledende på grønn omstilling innen disse områdene.

I dag rangeres Norge som moderat på innovasjonsskalaen i Europeisk sammenheng. Selv etter 20 år med Ungt Entreprenørskap i utdanningen har vi ikke kommet lenger. Norge må ta mål av seg å være ledende i Europa på innovasjon, sammen med land som Sverige, Danmark og Finland.

Dersom neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå. I en tid hvor både teknologi og samfunn endrer seg raskt, er det viktigere enn noen gang å slippe til mange kreative og engasjerte hoder for å finne de gode ideene.

Ekspertene er samstemte i at verden står overfor en voldsom endring de kommende årene. Teknologien er kommet så langt at maskiner kan erstatte omtrent halvparten av alle dagens arbeidsplasser.

Hordaland Venstre mener derfor Norge må få hodet opp av oljesanden og heller satse på innovasjon og grønne næringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**