Barns digitale personvern må styrkes

(Foto: Dreamstime.com)

I dagens Norge er det ikke uvanlig at foreldre deler bilder og personopplysninger om barna sine på sosiale medier. Små barn kan verken gi samtykke, eller ha forståelse for at andre kan se eller lagre deres små og store øyeblikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Politisk uttalelse vedtatt på Vestfold Venstres fylkesårsmøte 12. februar 2017:

Barn har ingen myndighet over hvilke historier som deles om dem i det offentlige rom. Men små barn har også rett til privatliv. Personopplysninger på internett kan ligge lenge, og påvirker barnas sosiale relasjoner. Bilder kan også misbrukes og manipuleres av personer til andre sammenhenger.

Vi lever i en tid hvor barn har elektroniske spor allerede fra før de er født. Hvordan vil barna reagere når de forstår omfanget av hvor dokumentert barndom de har hatt? Det kan oppleves krenkende, selv om personopplysninger og bilder er lagt ut i beste mening. Myndigheter i Frankrike advarer foreldre mot å dele, da det er i strid med personvernet, og foreldre kan bli saksøkt i ettertid. Datatilsynet sier lignende i Norge.

Det er foreldrenes ansvar å ta personvern-ansvar for barna. Men hva når foreldrene ikke ønsker å gi barnet personvern i sosiale medier? Det er gitt ut veiledere om hvordan man tar bilder av – og lagrer bilder av barn – slik at en tar mest mulig hensyn til barnet. Det er kun anmodninger, men ingen lover som underbygger og gir barn ekstra personvern.


Vestfold Venstre mener at barn skal kunne oppleve at de eier sin egen barndom. Det betyr at de må ha privatliv også på sosiale medier inntil de har forståelse for hva deling av informasjon kan innebære. Skal man lære unge å respektere andres privatliv, må også de voksne respektere barnas privatliv.
Fremtidens unge og voksne må kunne ha samme sosiale og profesjonelle muligheter som dagens unge og voksne – uavhengig av foreldrenes behov for å dokumentere barnas liv på sosiale medier.

Vern av barns digitale privatliv må styrkes, og samtidig må foreldres rett til ytring ivaretas.

Derfor ønsker Vestfold Venstre:
– Veiledning/informasjon til nye foreldre på helsestasjon om små barns privatliv på sosiale medier.

– Nasjonalt må man finne konkrete måter å styrke barns digitale rettsvern på, for eksempel:
– ha dokumentasjonsfrie arenaer i barnehagen
– gjennom lovregulering
– lovverk rundt blogger hvor barns privatliv er foreldres inntektsgrunnlag
– holdningsskapende arbeid
– øke kunnskap som kan forebygge voldelig og seksuell overgrep mot barn
– andre konkrete tiltak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**