Uttalelse fra årsmøtet 2017: “Venstre vil ha en ny regjering!”

Uttalelse fra Telemark Venstres årsmøte 11.02.2017:

Venstre vil ha en ny regjering!

Sentrum, ikke ytterkant

I den kommende Stortingsperioden ønsker Venstre å arbeide for en regjering der ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende. De politiske løsningene for Norge må dannes i et samarbeid med sentrumspartiene og ikke mot ytterkantene. Telemark Venstre vil derfor at Venstre går til valg på at Norge skal få en ny regjering bestående av H, Krf og Venstre.

Sosialliberal

Venstres ærend i norsk politikk er å sørge for at vi har et varmt og liberalt samfunn som tar vare på både miljø og mennesker, og som gir de samme mulighetene for de som kommer etter oss. Skal vi lykkes med dette må vi samarbeide med andre partier som har et tilnærmet likt samfunnssyn. Venstre er et sentrumsparti med et grunnsyn som tar utgangspunkt i enkeltmennesket, og ikke i systemer.

Venstres politiske løsninger er forankret i troen på enkeltmennesket, fellesskapet og en bærekraftig utvikling. Som et samarbeidsorientert sentrumsparti har Venstre gjennom årtier vist vilje og evne til å skape flertall for viktige løsninger for dagens og framtidens Norge.

Gjennomslag

Venstre har gjennom samarbeidsavtalen med den sittende regjering fått gjennomslag for en rekke viktige politiske saker. Blant de viktige gjennomslagene er ingen konsekvensutredning av eller oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller Mørekysten, en betydelig økt satsing på kollektivtransport og jernbane, økt innsats mot fattigdom, kvalitetsreform for SFO, opptrappingsplan for rusfeltet, framtidsrettet næringspolitikk, egen ungdomshelsestrategi, lærerløft, sterkere jordvern og forbud mot mikroplast.

Ny regjering

Venstre vil ha en ny regjering: Vi tror Venstre får større gjennomslag for vår politikk i regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi deler noen felles verdier som valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter. Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken. Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**