Uttalelse: Rent hav: Styrket innsats mot marin forsøpling

Foto: Simen Vangen

Årsmøtet til Nordland Venstre vedtok søndag følgende uttalelse:

Utfordringene knyttet til marin forsøpling er enorme, og plast på avveie beskrives nå som verdens raskest voksende miljøproblem. Vi står ovenfor en situasjon hvor vi risikerer å ha mer plast enn fisk i havet i 2050, hvis vi ikke tar ansvar og setter inn tiltak nå. Nordland Venstre mener kampen for rent hav må prioriteres enda høyere og vil ha på plass en rekke tiltak for å nå målet: et plastfritt hav.

Vi må kjempe på to fronter: Fjerne plasten som allerede er i havet og hindre ny plast i å havne i havet. Vi må rydde og forebygge.

Venstre har styrket tilskuddsordningene til strandrydding, og stadig flere stiller opp på gode tiltak som strandryddedagen. Det trengs og må styrkes ytterligere. Men marin forsøpling er et problem som ikke kan løses bare på dugnad. Nordland Venstre vil derfor jobbe for å få på plass en marin renovasjons-tjeneste langs kysten og styrke og bygge videre på ordningen ‘fishing for litter’, hvor fiskere som får avfall i fangsten kan levere dette inn og få betalt for det.

Utstyr fra oppdrettsnæring og fiskerier utgjør en stor del av plasten som havner i havet her hjemme. Dette er ikke næringen verdig. Nordland Venstre vil innføre merkeordninger og panteordninger av slikt utstyr for å sikre at det kasseres på forsvarlig vis.

Nordland Venstre vil:

 • Utvikle en marin renovasjonstjeneste
 • Videreutvikle ordningen ‘fishing for litter’
 • Styrke tilskudd til strandrydding
 • Innføre merkeordning og panteordning på utstyr i havbruk- og fiskerinæringen
 • Styrke forskningsmidler og tilskuddsordninger til prosjekter som jobber med problemstillinger knyttet til marin forsøpling

Alt for mye plast fra husholdninger og næringsliv havner i naturen. Nordland Venstre vil få fortgang i utviklingen av alternativer til plast, og iverksette tiltak for å redusere forbruket av plast. Det gjør vi best ved å:

 • Innføre avgift for all bruk av plast sammen med incentivordninger og støtte til produkter hvor plast erstattes av biologisk nedbrytbare produkter
 • Etablere tilskuddsordninger og incentiver for bedrifter som bytter ut plast med bioplast, nedbrytbare materialer eller resirkulert plast
 • Øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje
 • Innføre incentiver og tilskuddsordninger som reduserer mengden plast som ikke er bioplast, resirkulert plast eller omfattes av panteordninger, eksempelvis plastposer
 • Innføre forbud mot mikroplast
 • Sørge for økte forsknings- og tilskuddsmidler til utvikling av nye produkter som kan erstatte bruk av fossil plast.
 • Belønne husholdninger og bedrifter som sender plast til resirkulering.
 • Etablere felles panteordning for flasker og bokser i Norden
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**