Uttalelse: Venstre sier ja til delingsøkonomien

Foto: Jo Straube

Det regjeringsutnevnte delingsøkonomiutvalget har kommet med sin innstilling. Venstre mener utvalget peker ut en god retning for fortsatt vekst i delingsøkonomien og mener det er en politisk oppgave å sikre at veksten skjer innenfor rammer som sikrer både forbrukere og de som tilbyr sine tjenester gjennom en delingsplattform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Delingsøkonomien er grønn vekst i praksis. Gjennom å bruke ressurser som allerede eksisterer på en bedre måte kan vi få økt velferd, uten at det øker det økologiske fotavtrykket fra menneskelig aktivitet. Det åpner også muligheter for mange grupper til å øke sin egen inntekt og for alle som ønsker å starte for seg selv.

Delingsøkonomien kommer også med utfordringer. Venstre mener det er viktig å sikre at delingsøkonomien ikke undergraver muligheten til fast jobb og ryddige arbeidsforhold. Det er også viktig at aktørene i delingsøkonomien betaler skatt og konkurrerer på like vilkår. Så langt er omfanget av delingsøkonomien så lite at utfordringen er marginale, men Venstre mener det allerede nå må settes opp rammeverk som er tilpasset at den i fremtiden kan ha et betydelig omfang.

Aktørene i delingsøkonomien har det til felles at de er eller har nylig vært små bedrifter som utfordrer det eksisterende gjennom innovasjon og nyskapning. Slik har de også presset etablerte aktører til å forbedre seg. For Venstre er det uaktuelt å sette bremsene på for delingsøkonomien bare for å beskytte dagens aktører. Å vise motvilje mot å tilpasse rammeverket til nye løsninger vil det sende veldig uheldig signal til alle dem der ute som sitter med en god idé og vurderer å satse. Særlig i en tid hvor vi står overfor en dramatisk omstilling av norsk økonomi er det en dårlig idé.

Persontransport og overnatting er de to sektorene hvor delingsøkonomien har kommet lengst. Særlig innenfor persontransport er ikke det eksisterende rammeverket tilpasset dagens samfunn og teknologi. Venstre mener det er fornuftig å oppdatere regelverket, slik at nye og eksisterende aktører kan konkurrere på like vilkår.

Det er i dag fylkeskommunene som har ansvar for kollektivtransporten, og Venstre mener det er naturlig at de også får større ansvar for hvordan de selv ønsker å organisere markedet for persontransport gjennom å vurdere å åpne for å fjerne løyve og behovsprøving i deler av landet.

Venstre vil:

  • Ha en grunnleggende positiv holdning til delingsøkonomien
  • Sikre et regelverk som gir konkurranse på like vilkår og at aktørene i delingsøkonomien betaler skatt
  • Fornye regelverket for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres sentralstyre 13. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**