Uttalelse: Kortreist kraft gir lokal verdiskaping

Jon Anders Skau / Agder Energi

Årsmøtet til Nordland Venstre vedtok søndag følgende uttalelse:

Nordland har lagt flere fossefall i rør opp gjennom årene. Vannkraften har bidratt til at Nordland er et kraft- og industrifylke i Norgestoppen. Vannkraften har sikret industrien i Nordland gode rammebetingelser i flere tiår.

I Nordland har vi et solid kraftoverskudd. I tillegg er det begrensninger i det regionale strømnettet som gjør at mye av denne strømmen ikke kan eksporteres til utlandet eller andre deler av Norge. Kraftoverskuddet fører til lave priser for industrien og folk i fylket, og samtidig lavere lønnsomhet for kraftselskapene. Statnett planlegger investeringer i størrelsesorden 12-15 milliarder i sentralnettet i Nord-Norge for å legge til rette for økt eksport og elektrifisering av fremtidige oljeinstallasjoner i Nord-Norge. Investeringer i strømnettet til Statnett må betales av industrien og forbrukere i form av høyere nettleie.

I tillegg ønsker Statnett å bygge flere nye utenlandskabler til blant andre England og Tyskland for å øke Norges eksport av strøm. Dette vil føre til at det høye prisnivået på strøm i Europa overføres til Norge. Statnett og IEA estimerte i 2016 at strømprisen vil øke med 30 øre i 2020 og 50 øre i 2030. Ett øre prisøkning for industrien i Norge vil si 300 millioner i økte årlige kostnader. Byggingen av flere utenlandskabler kan derfor påføre industrien i Norge et tap på 9 – 15 milliarder kroner årlig. Slike kostnader kan knekke ryggen på flere av industribedriftene i Nordland.

I Nordland har vi akseptert store naturinngrep og rørlagte fossefall i bytte mot industri og arbeidsplasser. Flere utenlandskabler og investeringer i det nasjonale strømnettet, som kun har til hensikt å eksportere strøm og øke strømprisen, utgjør en trussel mot industrien og arbeidsplassene i regionen. Nordland Venstre vil bruke kraftoverskuddet i fylket til å fortsatt sikre langsiktige, forutsigbare rammebetingelser for industrien. Vi vil legge til rette for etablering av ny kraftkrevende grønn industri som for eksempel datasenter. Industrien i Nordland er verdensledende på miljøteknologi, og produserer metaller og mineraler som har en brøkdel av både klimautslipp og tungmetaller sammenlignet med lignende industri i andre deler av verden. Hvis industrien i Nordland legges ned på grunn av for høye strømpriser vil dermed de globale utslippene øke, og tusenvis av arbeidsplasser i fylket vil forsvinne. Vi mener derfor at nye utenlandskabler er dårlig miljøpolitikk og dårlig industripolitikk.

Norge kan i dag eksportere ca. halvparten (50TWh) av strømmen vi produserer gjennom de eksisterende utenlandskablene. Dette øker til ca. 75 TWh hvis de to nye kablene til England og Tyskland bygges, mye mer enn dagens og fremtidens behov for forsyningssikkerhet i Norge krever. Nordland Venstre sier ja til ny grønn industrietablering basert på kortreist kraft, og nei til nye utenlandskabler som øker strømprisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**