Saker Aukra Venstre har jobbet med i 2016:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kommunereform- her fulgte vi folkets råd og stemte mot kommunesammenslåing.

Fastlandssamband

Nytt kulturhus

Nytt omsorgssenter

Utbygging av skole og barnehage og ny omsorgsbase

Fokus på driftskostnader i kommunen

Gode vilkår for gründerne

Legge best mulig til rette for næringslivet

 

Aukra Venstre er representert med Olav Myrseth Oterhals og Rita Rognskog i kommunestyret, Rita Rognskog sitter også i formannskapet.

Medlem i Livsløputvalget er Olav Myrseth Oterhals.

Medlem i Drifts og Areal er Rita Rognskog.

Medlem i kontrollutvalget er Oddbjørg Sporsheim.

 

Leder i Aukra Venstre er Rita Rognskog, nestleder er Hallvard Huse, kasserer er Olav Myrseth Oterhals, styremedlemmer er Oddbjørg Sporsheim og Anette Starheim.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**