Felles medlemsmøte for Meland, Radøy og Lindås Venstre

Du er velkommen til å vera med på felles medlemsmøte måndag 13.mars 2017 kl 19,00

i kantina på Rådhuset i Knarvik.

SAKSLISTE:

Regional transportplan —Nordhordland.

Innleiar: Geir Angeltveit. (medlem i Miljø og Samferdsle i Hordaland)

Valkamp 2017. Samarbeid ?

Innleiar: Frode Fjelstad.

Samanslåing av Venstrelaga ?? ev. val av interimsstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**