Regionreformen skal styrke Nord-Norge!

PM fra Troms Venstre

Kontakt:
stortingskandidat Morten Skandfer, 901 23 452
fylkesleder Irene Dahl, 928 99 857
Regiongrensen må settes

Troms Venstre er fornøyd med at Venstre har sørget for at det regionale nivå blir beholdt. Ønsket om maktforskyvning fra staten og nedover krever at fylker blir større regioner. Troms Venstre har i tjue år hatt som ønske å få på plass en nordnorsk region til erstatning for de tre fylkene. Forutsetningen er at regioner som er større enn dagens fylker, skal overta mer makt fra staten, og at statlige arbeidsplasser i langt større grad skal fordeles utover landet. Det har Venstre igangsatt og har planer om mer flytting av makt.

Når man lander på å dele Nord-Norge i to, må man fort komme fram til hvor man deler. Regjeringen har registrert at Nord-Norge også sliter med å enes om nye grenseoppganger.
Troms Venstre mener det da er mest naturlig å dele i to like store enheter folketallsmessig. Både folketall og topografi tilsier at Tysfjord kan være den naturlige grensen. Det passer også i forhold til den gjennomførte universitetsreformen og virkeområdet til Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det fjerner framfor alt dagens fylkesgrense tvers gjennom ett av landsdelens tetteste arbeidsmarkedsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**