Troms Venstre vil ha grønn-blå regjering

Uttalelse fra Troms Venstres årsmøte
Lø 18. 2.2017

 

Troms Venstre tilrår ei regjering utgått fra Høyre, KrF og Venstre. Det gjelder også om det skulle bli en mindretallsregjering.

Venstres verdisyn gjør at partiet ikke kan gå i regjering med FrP. Venstre må i neste periode heller ikke være støtteparti til en regjering som partiet ikke er en del av.

Man bør først og fremst velge Venstre for partiets grunnleggende prinsipper; frihet, likeverdige muligheter for alle uansett kjønn, legning og etnisitet. Venstre er det liberale partiet som ikke er bundet til organisasjoner eller trosretninger. I ei tid når liberale verdier er under press, er det all grunn til å styrke et liberalt parti for regjeringsdeltakelse.

Samarbeid med H og KrF sikrer en god næringspolitikk, nyskaping og arbeidsplasser i et skifte til ikke-fossil energi og industri, sosiale rettigheter for næringsdrivende og såkornfond for etablerere, en fremtidsrettet politikk for landets bedrifter.

Med Venstre sikres barnas levekår og rettigheter, uansett herkomst. Med Venstre sikres nasjonal politikk for å nå felles internasjonale mål innenfor klima, miljø og artsmangfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**