Førde Venstres nye styre i 2017

Årsmøtet i Førde Venstre valde nytt styre den 30. januar.

Styremedlemmer:

  • Leiar: Anne-Mette Hjelle (attval, 1 år)
  • Medlem: Jan Taule (attval, 2 år)
  • Medlem: Gunn Merete Paulsen (ny, 2 år)
  • Medlem: Åge Avedal (ikkje på val)
  • Medlem: Halfdan Brandtzæg (ny, 1 år)

Varamedlemmer:

  • 1. varamedlem: Astrid Juklestad
  • 2. varamedlem: Sirianne Svindland
  • 3. varamedlem: Kurt Hafstad
  • 4. varamedlem: Turid Hatlem

Revisor blei ikkje vald, men styret fekk fullmakt til å knyte til seg denne. Valnemnd neste periode er Kjersti Hjelmeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**