Til innhold
1. kandidat i Sunnfjord Venstre, Gunn Merete Paulsen.
Ordførarkandidat, Gunn Merete Paulsen, Foto: Photoevent

Venstre tek Sunnfjord framover!

Evne til å styre - kraft til å gjennomføre!

Sunnfjord skal by på dei beste stadane å vekse opp og å bli eldre. Sunnfjord skal ha eit næringsliv for framtida. Sunnfjord skal møte framtida med glød og vilje til å bli betre og fleire.

For å klare dette, treng vi meir enn nokon gong før å bygge eit sterkt lag av samfunnsbyggarar. Eit nyskapingslag. For Sunnfjord bygger seg ikkje sjølv!

Vi i Sunnfjord Venstre ønskjer å vere ein hardtarbeidande og aktiv del av dette samfunnet for å utvikle Sunnfjord vidare. Di stemme vil hjelpe oss med å ta dei naudsynte stega for å lukkast. Di stemme kan sikre at vi tek posisjonar i Sunnfjord kommune der vi kan få dette til å leve – kvar dag.

Les meir om vår visjon, våre mål og vår politikk i vårt valprogram.

På lag med framtida

  • Den beste staden å vekse opp - den beste staden å bli eldre

  • Betre folkehelse - omsorg når du treng det

  • Næringsutvikling - framtidsretta, variert og inkluderande

  • Grøn politikk:

  • Ein veldriven kommune

Nyheiter

Flere nyheter

Våre folk