Til innhold
Foto: Jostein Vedvik

Eit smartare, grønare og tryggare Sunnfjord.

Få fart på Sunnfjord!

Nye Sunnfjord kommune har gode bu- og oppvekstforhold, solid næringsliv og mange engasjerte innbyggjarar. Men folketalsveksten har stagnert dei siste åra, etter mange tiår med vekst. Vi vert fleire eldre og mange av ungdomane våre flyttar ut. Den gode utviklinga er i ferd med å stogge. Denne trenden vil Sunnfjord Venstre snu.

På lag med framtida

 • Fleire arbeidsplassar

  Vi vil løfte næringslivet og legge til rette for nye, bærekraftige arbeidsplassar.

 • Gode skular og barnehagar

  Alle barn fortener lærarar som gjev dei moglegheit til å skape si eiga framtid.

 • Naturen som ressurs

  Vi har ansvar for å ta vare på naturen vår og klimaet. Vi må bygge framtidas velstand på fornybar energi.

 • Slagkraftig Sunnfjord kommune

  Vi skal skape ein slagkraftig Sunnfjord kommune, som blir god å bu og leve i for alle.

Nyheiter

Flere nyheter

Våre folk