Vil du være med på laget?

Heine Johansen

Valgkampsjef for Hordaland Venstre

Vil du være med på laget som skal sikre Venstre fire nye år på Stortinget fra Hordaland? Hordaland Venstre har ledig stilling som valgkampsjef i 100% engasjement med tiltredelse snarest mulig, helst innen medio mars 2017. Engasjementet løper til 1. oktober 2017.

Valgkampsjefen vil få et hovedansvar for organiseringen av valgkampen i Hordaland, både politisk og organisatorisk. Valgkampsjef blir også medlem av valgkamputvalget.

Fulltidsstillingen forutsetter en del reising, kvelds- og helgearbeid. Evne til å ta initiativ og å arbeide selvstendig og målrettet er viktig. Erfaring fra presse- og mediearbeid vil bli vektlagt. Erfaring og kjennskap til politiske prosesser, Venstres politikk og organisasjon er et krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen. Søkere bør ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Ta kontakt med fylkesleder Idun K. Bortne tlf 918 17 839 eller e-post [email protected] for spørsmål om stillingen. Kortfattet søknad og CV sendes [email protected] snarest, og senest innen 3. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**