Uttalelse: Norge må ta imot asylsøkere som i dag sitter fast i Hellas og Italia

Bilde: www.fn.no

Venstre mener at vi ikke kan akseptere at mennesker på flukt ikke kommer seg videre fra overfylte mottak i Hellas og Italia. Den humanitære situasjonen for disse er uakseptabel.

Nærmere 370 000 mennesker reiste over Middelhavet til Hellas og Italia i 2016. Her ble de møtt av overfylte mottak og manglende asylsystem. Daglig krenkes grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, ytrings- og religionsfrihet, og rent drikkevann og helsehjelp mangler. Hellas og Italia har bedt sine europeiske naboer om å dele ansvaret for flyktningene.

Andre europeiske land må bli med og dele ansvaret, også Norge. Vi har både juridiske og moralske forpliktelser for å sikre asylsøkernes rett til å søke asyl, og avlaste de landene som sitter med et enormt ansvar for et svært stort antall asylsøkere.

Vi har sterke humanitære tradisjoner i Norge, og bør kunne gå foran som et foregangsland og vise solidaritet, både med mennesker på flukt og land som har tatt imot svært mange flyktninger, inkludert våre europeiske naboer. Og Norge har god kapasitet til å ta i mot langt flere mennesker på flukt. I 2016 kom det 3460 asylsøkere til Norge, og prognosene for 2017 er at det skal komme mellom 3000 og 12 000. I snitt kom det rundt 10 000 asylsøkere de siste 10 årene, så vi har kapasitet til å ta i mot flere.

For Venstre er det viktigst å sikre rettighetene til mennesker på flukt, og Norge har de beste forutsetninger for å bidra til dette ved selv å ta i mot flere enn vi gjør i dag.

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 5. mars 2017