Årsmøte 2017

Bergveronika er kommuneblomst i Bardu, Foto: Vilhelm Kjelsvik

Bardu grønne Venstre avviklet forsinket årsmøte tirsdag 7. mars på Kommunehuset, Setermoen. Frammøtet var på 62,5 %. Møtet gikk greit med stor enighet om alle saker.

Leder og ett styremedlem var på valg. Begge ble enstemmig gjenvalgt, leder for ett år og styremedlem for to år.

Økonomien i laget er god og kontingenten holdes uforandret på 50 kr.

Aktiviteten i laget har vært liten, men Venstre er representert i kommunestyret og i kontrollutvalget. Venstres representant er aktiv deltager i begge fora, og får ganske ofte presseoppslag.

Bardu Venstre er til tross for liten organisatorisk aktivitet en aktiv medspiller i kommunens forvaltning gjennom kommunestyret og kontrollutvalget.

Informasjon til medlemmer og velgere gis hovedsaklig via Bardu Venstres Facebook:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**