Venstre vil gjøre gründertilværelsen tryggere

Sveinung Rotevatn
Sveinung Rotevatn, Foto: Sveinung Bråthen

– Selvstendig næringsdrivende er en hjørnestein i norsk økonomi. De skaper arbeidsplasser, innoverer og bygger framtiden, sier Venstres Sveinung Rotevatn. Sammen med stortingsrepresentantene Terje Breivik, Iselin Nybø, Pål Farstad og Ketil Kjenseth har han fremmet forslag på Stortinget om å styrke selvstendiges rettigheter til pensjon, sykepenger og dagpenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Å starte som selvstendig næringsdrivende vil alltid utgjøre en risiko, men i Norge stiller denne gruppen også langt svakere når det gjelder sosiale rettigheter enn vanlige ansatte. Det vil Venstre gjøre noe med, sier Rotevatn.

Les hele forslaget på Stortinget.no

Han forteller at som selvstendig næringsdrivende har man i dag svakere pensjon- og sykelønnsordninger enn som vanlig ansatt.

– Det er ikke holdbart i et land som er avhengig av at mange tør å starte for seg selv. For en oljeavhengig økonomi som Norge er selvstendig næringsdrivende ekstra viktige, fordi de skaper mangfold i et ellers enfoldig økonomisk landskap, understreker han.

Sveinung Rotevatn
Venstres Sveinung Rotevatn vil ha bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Suksess tar tid

Det tar ofte tid før selvstendige kan ta ut nok utbytte til å leve av det. Gode ideer kan det ta tid å utvikle, av og til må man også prøve ut forskjellige ideer før man lander på et vinnerkonsept. I Norge kan man i dag ta ut dagpenger i etableringsfasen i inntil tolv måneder. Dette er en økning fra tidligere ni måneder, som Venstre har fått gjennomslag for i forhandlinger med regjeringen og KrF.

– Vi ser at denne utvidelsen har betydd mye for mange selvstendige. Samtidig er det flere som kan fortelle at selv tolv måneder er for kort tid. Vi mener det er gode grunner til å utvide ordningen, fortsetter Rotevatn.

Han mener Venstres forslag om å styrke rettigheter for selvstendig næringsdrivende vil bety et løft for de som daglig risikerer mye for en idé og et forretningskonsept de har tro på.

Viktig for kvinnelige gründere

Norge har et stort potensiale når det gjelder å få flere kvinnelige gründere. Det er fremdeles en betydelig overvekt av menn som starter egne bedrifter, selv om denne trenden er i ferd med å snu.

– Vi vet at sosiale rettigheter er et spesielt viktig spørsmål for kvinnelige gründere, og hvis vi vil at flere kvinner skal starte for seg selv må vi også være åpne for å ta et krafttak slik vi gjør med dette forslaget, sier Rotevatn.

– Framtida vår er avhengig av at folk tør å starte egen virksomhet. Da må vi gjøre det tryggere å skape arbeidsplasser, og det er det vi gjør med dette forslaget, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**