Har du forslag til kandidat til Miljøpris 2017?

Sogn og Fjordane Venstre har sidan 2013 delt ut Miljøpris til gode og verdige vinnarar i fylket. Styret i Sogn og Fjordane ønskjer at lokallaga skal komme med forslag og grunngjeving til kandidatar eller organisasjonar i fylket som fortener fylkespartiet sin Miljøpris for 2017. Svarfrist er sett til måndag 1. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Tidlegare vinnarar av Sogn og Fjordane Venstre sin Miljøpris:

  • 2013: Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe
  • 2014: Sogn jord- og hagebruksskule
  • 2015: Nor Tekstil AS
  • 2016: Lefdal Mine Datacenter

Send forslag til kandidat til [email protected]

 

Dersom de ikkje får høve til å halde medlemsmøte, så ber vi lokallagsleiarane sende dette ut til sine medlemmer, både lokallag og medlemmer kan sende inn forslag til kandidat. Tidlegare forslag på kandidatar som ikkje de har vunne fram med, må de gjerne sende inn på nytt.
Miljøprisen vil verte delt ut på miljødagen 5 juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**