Samspilløft for orkestre behandlet på landsmøtet

Ragnhild Helseth, Foto: Ingunn Strand

Orkestre trenger økonomisk støtte for å sikre rekruttering til landets symfoniorkestre drevet av frivillige. På Venstres landsmøte i helga la Ragnhild Helseth frem et forslag om et Samspilløft som et punkt til Stortingsprogrammet. -Forslaget oppnådde ikke tilstrekkelige stemmer under avstemmingen til å få flertall, men det var viktig å få presentert ideen, sier Helseth. Hun vil følge opp saken videre og håper det er mulig å få gjennomslag ved en senere anledning.

Den politiske uttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet gir føringer for å realisere et Samspilløft, mener Helseth. -Kultur er gitt stor betydning i uttalelsen. Der uttrykkes det klart at Venstre vil føre en politikk som verdsetter kultur og bygger opp under frivilligheten. Venstre vil satse både på talentene og bredden innen alle felt, om det er billedkunst,musikk, dans eller andre kulturuttrykk.

-Frivillig innsats i musikklivet utgjør grunnsteinen for å sikre levende musikk til alle, og det angår både utøver og publikum, sa Helseth i sitt innlegg. Det trengs ressurser til dirigent og instruktører. Og behovet angår orkestre i hele landet. Orkestrene er et bindeledd mellom kulturskolene og utdanningsinstitusjonene.

Ideen om et Samspilløft har Helseth tidligere presentert overfor flere medlemmer av Stortingets Familie- og kulturkomite, og da med god respons. -Korløftet som med stor suksess er satt i gang med midler fra statsbudsjettet, da etter initiativ fra KrF, er et eksempel til etterfølgelse også for et Samspilløft for orkeste, avslutter Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**