Til innhold
Frank Stenløs, Lena Landsverk Sande og Pål Farstad, Foto: Baard Salvesen

Møre og Romsdal Venstre

Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.

Global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor.

Å ta vare på naturen – jord, luft vann og det biologiske mangfoldet – er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv.

Venstre arbeider for et velferdssamfunn som setter pasienten i sentrum og som leverer helsetjenester av høy faglig kvalitet.

Våre hjertesaker

 • Miljø

  Venstre er ambisiøs i klimapolitikken, for å sikre en verden vi kan gi videre.

 • Velferd

  Venstre ønsker et varmt og raust samfunn som tar vare på de som trenger det.

 • Verdiskapning

  Venstre vil legge til rette for et rikt og variert næringsliv med god konkurransekraft.

 • Skole

  Venstre vil utvikle en skole med lærer og elev i fokus.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre folk