Til innhold
Fylkesårsmøte 2022 Møre og Romsdal Venstre, MRVenstre
Folk først

Møre og Romsdal Venstre

Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.

Global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor.

Å ta vare på naturen – jord, luft vann og det biologiske mangfoldet – er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv.

Venstre arbeider for et velferdssamfunn som setter pasienten i sentrum og som leverer helsetjenester av høy faglig kvalitet.

Våre hjertesaker

 • Miljø

  Venstre er ambisiøs i klimapolitikken, for å sikre en verden vi kan gi videre.

 • Velferd

  Venstre ønsker et varmt og raust samfunn som tar vare på de som trenger det.

 • Verdiskapning

  Venstre vil legge til rette for et rikt og variert næringsliv med god konkurransekraft.

 • Skole

  Venstre vil utvikle en skole med lærer og elev i fokus.

Nyhender

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre folk