Boligutbygging i Hylliåsen

Utdrag fra Kommuneplan 2016 - 2029 Arealdelen Spydeberg kommune

Åpent brev til Spydeberg SP, Høyre, AP, SV og MdG
Kopi: KrF, FrP, Smaalenenes Avis.

Jeg ønsker svar på følgende spørsmål fra politikere i Spydeberg.
Går dere for en storstilt utbygging av Hylliåsen som fremtidig boområde?

Hvis ja, så forstår jeg grunnen til at partiene fremmer, og omfavner ny barneskole på inntil 600 elever der hvor Hovin skole ligger i dag.

Hvis nei, tolker jeg det som et svært dårlig kompromiss for å løse en årelang dragkamp om eierinteresser og vern av verdifull matjord.

Hvem er det vi skal bygge denne skolen for?
Det virker som om man glemmer hvert fremtidig årskull med flunkende nye oransje ryggsekker som skal busses hver dag.
Busses fra Grååsen, Lund Vest, Vollene og fremtidige boliger på Tronstad, Grinda og Ekebergåsen. (Jf. Opplæringsloven §§ 7-1 og 13-4)

Jeg mener vi først må avklare hvilke boområder barneskolen skal dekke og hvilken kapasitet den da trenger, for så å bestemme plassering.

Vi i Spydeberg Venstre har tidligere ønsket skråningen ved ungdomskolen som ny skoletomt. For min del var det først og fremst en forblendede tanke om en ny idrettshall i denne skråningen. Idrettshall på nivå med stadion, og en skole på toppen. Slik kunne man samle viktige funksjoner ett sted.
Men det er ikke sikkert at en trenger en stor idrettshall ved en barneskole?
Hva om en legger ny idrettshall i skråningen, med felles garderobe- og servicefunksjoner til hall og kunstgress? Så kan man legge ny barneskole et bedre egnet sted. Et bra sted for barna, som er lett og trygt å komme seg til, uten buss.

Jeg ønsker å fremme en idedugnad for å finne et område som kan passe for flott ny barneskole, med gangavstand til alle boområder via trygge gang- og sykkelveier. I samme slengen bør vi snarest se på forbedret gang- og sykkelvei samt omkjøringsvei til Spydeberg stasjon.

Dette skylder vi som politikere i Spydeberg våre skolebarn, nåværende og fremtidige innbyggere. Uansett hvor kommunestyret sitter om 5 år.

Ser frem til gode svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**