Reagerer på påstander om søksmål

Arnt Gunnar Tønnessen og Anne Mo Grimdalen reagerer på påstander om søksmål.

Dette innlegget stod på trykk i tirsdagens Grimstad Adressetidende. Det er ført i tastaturet av leder i Grimstad Venstre, Anne Mo Grimdalen, og gruppeleder Arnt Gunnar Tønnessen.

Det var med undring vi lyttet til KrFs innlegg i kommunestyredebatten om helsekjøp og videre gransking.

Der antyder Stein Gjulem at kommunen kunne få søksmål fra tre navngitte personer, tidligere ordfører Hans Antonsen, rådmann Per Kristian Vareide og kommunalsjef Berit Grønning Nielsen. Dette blir gjentatt i et oppslag i Agderposten 29. mars.

Visste han noe som vi andre ikke visste, siden han freidig brukte disse personene i sin argumentasjon? Nå viser det seg at alle tre avkrefter et eventuelt søksmål. Det var også for flere uforståelig på hvilket grunnlag noen ville gå til søksmål.

Det har naturligvis hele tiden vært en forutsetning at en profesjonell gransking ivaretar personvernet. Det ligger i anbefalingen fra BDO og professor Gottschalk. Det ligger som en forutsetning også for en eveventuelt videre gransking.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune slår fast:

«Redelighet betyr at folkevalgte og ansatte opptrer åpent, ærlig og rettskaffent i møte med befolkning, brukere, samarbeidspartnere og hverandre. Alle parter skal oppleve at informasjon kommunen gir muntlig og skriftlig, inneholder korrekte og relevante opplysninger. Redelighet er en forutsetning for tillit og godt omdømme».

Det er en god regel, og den gjelder også for påstander satt fram fra kommunestyrets talerstol.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**