En gledens dag!

Fra NTP 2018 – 2029:

“Perspektivanalysen skal videreutvikles til et strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et HØYHASTIGHETSNETT mot Bergen, Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå. “

En gledens dag!
– Jeg har siden jeg ble aktiv i Venstre, kjempet for høyhastighetsbaner i Norge. Og endelig, endelig! er dette blitt en nasjonal strategi og ligger inne i Nasjonal Transportplan, sier leder av Telemark Venstre, Torgeir Fossli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**