Ny fjellregion for melkekvoter

Venstre vil ha landbruk i hele landet., Foto: Steinar Bleken

Venstre har fått mange gjennomslag i landbruksmeldingen som ble avgitt av Næringskomiteen på Stortinget på torsdag.

– For Oppland og Innlandet er ett av de viktigste grepene at det nå blir en egen “fjellregion” for melkekvoter. Dette vil styrke gras- og melkeproduksjonen i Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen mens flatbygdene fortsatt skal ha ansvar for korn og grønnsaksproduksjon.

– Dette er både distrikts- og miljøsatsing på sitt beste, sier Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth.

Han mener det er lenge siden Stortinget har gjort et tilsvarende kanaliseringsgrep i landbrukspolitikken.

– Sammen med en svært god skogmelding og en positiv inntektsutvikling i landbruket, har vi store muligheter til å bidra til ytterligere vekst i Innlandets grønne sektor og næringsmiddelindustri, sier Kjenseth.

Den nye fjellregionen for melkekvoter blir en av de 14 nye kvoteregionene og vil omfatte søndre deler av Trøndelag også. Men inndelingen skal skje etter en faglig gjennomgang.

– En kanalisering av virkemidler noe mer basert på høydemeter, har i lengre tid vært diskutert. Venstre med Lars Sponheim som landbruksminister gikk i front for mer småskala og nisjeproduksjon, SMIL-midler og økt samarbeid med reiselivet. Med en egen fjellbasert kvoteregion styrker vi denne utviklingen videre, sier Kjenseth.

Venstre har fått gjennomslag for å videreføre dagens markedsordninger.

– For geitebøndene sikrer vi markedsordningen. I tilllegg vil de få en ytterligere styrking med en egen fjellregion for melkekvoter, avslutter Kjenseth.

Les mer om Venstres landbrukspolitikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**