Hordaland Venstre åpner for pils i park

Hordaland Venstre ønsker at forbudet mot å drikke alkohol på offentlig steder skal oppheves og at det skal være opp til lokale folkevalgte å bestemme om og i hvilken grad det skal være mulig å nyte alkohol på strender og parker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

FrP og Høyre kan sammen med støtte fra Venstre få gjennomslag for at det skal være mulig å innta alkohol på strender og i parker rundt om i landet. I dag er det forbudt å drikke alkohol på offentlige områder, deriblant strender og parker. Dette er en lov som håndheves svært ulikt fra by til by, og landsdel til landsdel. Enkelte steder kan man nyte en kald øl i fred på en varm sommerdag, mens det samme pådrar seg politiets oppmerksomhet andre steder. Det er derfor vanskelig for innbyggerne og besøkende å vite hva som gjelder i den enkelte park og på den enkelte strand.

Særlig vil det for større byer, der bor folk tett og byutviklingen legger opp til en fortetting fremover, være aktuelt å tillate alkohol i parker og strender. Byutviklingen går i retning av at private hager erstattes av offentlige parker og færre innbyggere har mulighet for å nyte en utepils i sin egen hage. I byer er det derfor et behov for parker der en kan samles for å sitte ute og nyte solen. Da bør det være lov å kunne ta et glass vin eller en øl, slik at det ikke bare blir de med altan eller hage som kan nyte alkohol ute.

Samtidig er det viktig å kunne begrense de eventuelle negative konsekvensene med forsøpling, bråk og uro som kan følge med offentlig alkoholinntak. Lokalt folkevalgte er bedre rustet til å bestemme om det er fornuftig å tillate alkohol og hvilke i parker og i hvilket tidsrom i deres nærområde, enn stortingspolitikere. Dersom det er parker og strender hvor det ikke er gunstig å tillate alkoholkonsum med tanke på eksempelvis barn, så mener vi at dette er noe som bør bestemmes lokalt og ikke statlig. Hordaland Venstre ønsker at politiet skal beholde myndighet til å bortvise personer som oppfører seg sjenerende for offentligheten.

Uttalelse vedtatt at fylkesstyret 22. april 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**