Ingen stemmer for oljeboring i Venstre

Frustrasjonen i Arbeiderpartiet synes stor etter at partiet i helgen gikk inn for åpning for petroleumsvirksomhet i Nordland 6. Medlemmer varsler nå at de vil forlate partiet i protest mot at Ap prioriterer olje fremfor fisk. Det er forståelig.

Folk som normalt har stemt både Høyre og Ap opplever nå at elitene i fløypartiene på begge sider overkjører folkemeningen i viktige verdisaker. I spørsmålet om oljeboring i et av verdens viktigste gyteområder for torskefisk er det åpenbart at folkemeningen er noe helt annet enn det ledelsen i de store partiene går inn for.

Slik går det til at eliten svinger partipisken over grasroten for at elitens synspunkter skal vinne frem. Delegater på landsmøter tvinges til å stemme mot sin overbevisning. ”Alt annet vil oppleves som et opprør mot den sittende ledelsen”, sa en delegat fra Hordaland Ap om uenigheten innad i partiet rundt oljeboring i LoVeSe-området.

Resultatet ble som det måtte. Fornuften må vike og oljeselskapene vinner frem, selv om over halvparten av folket er tydelig imot oljeboring i sårbare fiskeriområder.

Ap-ledelsen forsøker å selge inn sitt olje-ja som en harmløs kunnskapsinnhenting. Men fakta i denne saken er klar, som jeg tidligere har dokumentert: En konsekvensutredning er første steg i en juridisk åpningsprosess. Alle som forsøker å hevde noe annet er enten kunnskapsløse eller farer med usannheter.

Velgere som nå er i stuss kan vite at Venstre er klinkende klar i sitt standpunkt i denne saken. LoVeSe skal skjermes for petroleumsvirksomhet. Flere av de andre småpartiene står for varianter av samme standpunkt. For Venstre står dette øverst på programmet.

I Venstre er det et viktig prinsipp at makten skal komme nedenfra – fra folket. Landet skal aldri styres av en elite som er frikoblet fra deg og meg. Dette er helt sentralt i den sosialliberale ideologien som styrer partiet Venstre.

På Venstres landsmøte ble det derfor aldri diskusjon om denne saken en gang. Når det gjelder oljeboring i ett av verdens viktigste gyteområder for fisk, gjør Venstre det eneste ansvarlige: Vi sier enstemmig at disse havområdene er mer lønnsomme om vi satser på andre ressurser enn oljen som kanskje finnes der.

Venstre-medlemmer fra Bodø, Lofoten, Vesterålen og andre lokallag i nord har i stedet brukt hele høsten på å skape et sjømatprogram som er offensiv og fremtidsrettet. Skal man vinne kampen om fremtiden, må alternativene være klare. Fisk og andre marine ressurser er gode alternativer til oljen, dersom man sikrer høyest mulig verdiskapning på ressursene. Fiskeriprogrammet i Venstre er derfor knallbra og tydelig fremtidsrettet!

Frustrerte velgere som ønsker å bidra til at vi – folket – vinner frem i kampen for et oljefritt LoVeSe må passe på hva de skriver på stemmeseddelen til høsten. Blir Arbeiderpartiet for sterkt, taper vi denne kampen. Kun dersom småpartiene samlet blir store og sterke nok, klarer vi å demme opp mot den oljekåte eliten i nok en stortingsperiode.

Jeg vet at det ennå er lenge til valget i september. Men jeg sier det likevel. Godt valg!

 

Rolf G Zimmermann

Fiskeriøkonom, siviløkonom og leder i Vestvågøy Venstre

 

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**