Regioninndelingen er et stort skritt i riktig retning for Nord-Norge

Morten Skandfer
Morten Skandfer, Foto: Sveinung Bråthen

Et mer samlet Nord-Norge er fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**


Det er klart at det blir to regioner i Nord-Norge: Nordland og et sammenslått Troms og Finnmark. Troms Venstre hadde primært ønsket en region i Nord-Norge, men sekundært to regioner. Dette er fordi Venstre mener landsdelen går fremtiden sterkere i møte sammen enn med dagens fylker. For Venstre er regionreformen en demokratireform for å flytte makt ut av hovedstaden og ut i landet til større og sterkere enheter. Derfor må inndeling følges av nye oppgaver og makt. Den nye regionen i nord er også en mulighet til bedre samhandling der det før var fylkesgrenser. Troms og Finnmark er fylker i vekst og deler mange kjennetegn; rike ressurser og nye næringer, byer i vekst og felles struktur innen høyere utdanning, spesialisthelsetjenester og flytilbud. Regionens største by er verdens arktiske hovedstad, og det er naturlig at den orienterer seg i enda større grad mot nord og øst i landet. Det betyr også regional oppgavedeling. Den nye regionen må også ta tak i utfordringer knyttet til distriktene og være en pådriver for fortsatt utvikling, vekst og velferd i det aller nordligste Norge.

Venstre mener den nye regioninndelingen gir gode muligheter for dette og er et stort steg i riktig retning for Nord-Norge.

Morten Skandfer
1. kandidat til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**