Rydd en strand i kampen for reint hav

Det blå matfatet vårt, havet, er i ferd med å drukne – i søppel. Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene hvorav 8000 tonn fra Norge. Plast utgjør mesteparten av forsøplingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Når plasten først har kommet ut i naturen, forurenser den i hundrevis av år om den ikke fjernes. Plasten brytes sakte ned til mikropartikler som tas opp i næringskjeden.

Mikroplast utgjør en betydelig risiko for livet i vann og hav. Vi er vitne til at sjødyr, fisk og fugler dør som følge av forsøplingen. Plastbitene vil i mange tilfeller også inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, og miljøgifter i omgivelsene kan binde seg til plastbitene.

Langs Vestfolds kyst og på havbunnen er det en økende forsøpling som ødelegger vakre strender og sjøbunnen. Over 90 % av det vi finner av søppel på strendene, består av plast. Også Aulivassdraget ved Tønsberg er sterkt preget av forsøplingen, og bidrar dessverre til jevn tilførsel av søppel og mikroplast ut i Oslofjorden og Færder nasjonalpark.

Opprydding bidrar til mindre forurensning
Det er mye den enkelte av oss kan gjøre. Å plukke opp plasten som ligger i fjæra og levere den til gjenvinning, er enkelt og effektfullt, men krever en stor innsats. I år skal Venstrefolk fra hele Vestfold få med seg frivillige og rydde langs strender, bekker, innsjøer og andre steder der det finnes mye søppel. Vi oppfordrer alle som har engasjement i saken om å bli med på dugnaden 6. mai. Da arrangeres strandryddedagen. Strandryddedagen er vår felles kollektive mulighet til å få bort store mengder søppel som ellers kan ende opp som mikroplast.

Tiltakspakke mot marin forsøpling
Venstre har de tre siste årene sørget for at også Stortinget bevilger penger for å bekjempe forsøplingen av havet. Venstre har sørget for at det over statsbudsjettet er bevilget 35 millioner kroner til opprydding av norske strender. Venstre har også tatt initiativ til å forby mikroplast i kosmetikk og har fått gjennomslag for det. Dette er helt nødvendige tiltak, men ikke nok. Norge må ta større grep for å redde havet.
Venstre har derfor utarbeidet en tiltakspakke mot marin forsøpling. Det må forskes mer for å erstatte plast med bioplast som brytes helt ned i naturen. Vi trenger også mer kunnskap om hvordan vi renser havet for mikroplastbiter. Ut fra denne kunnskapen vi får, må vi handle og sørge for at utslippene av mikroplast går ned.

Vi må ta store grep. Det trengs opprydding, forebygging, forskning, bevisstgjøring og internasjonalt samarbeid.

Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre, fylkesleder
Suzy C. Haugan, Tønsberg Venstre, gruppeleder i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**