Venstres utdanningstopp møtte Campus Kristiansund

Roland Mauseth fra Campus Kristiansund og en delegasjon fra Møre og Romsdal møter Venstres Pål Farstad og Iselin Nybø på Stortinget

En delegasjon fra Nordmøre møtte onsdag Mørebenken for å diskutere hvordan de best mulig kan hjelpe Campus Kristiansund videre. Det ble også tid til et møte med Venstres Iselin Nybø.

Roland Mauseth fra Campus Kristiansund og en delegasjon fra Møre og Romsdal møter Venstres Pål Farstad og Iselin Nybø på Stortinget

Nybø er første nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget og Venstres fremste politiker på feltet.

– Pål Farstad har jo i flere år jobbet intenst for å sette Nordmøre, og behovet for en sterk institusjon for høyere utdanning der, høyt på den politiske dagsordenen. Det var bra å møte laget fra Møre og Romsdal som jobber for dette og få sett hvem de er, sier hun.

Farstad har vært en politisk drivkraft bak prosjektet på nasjonalt nivå og fikk onsdag i stand et raskt møte mellom Nybø og delegasjonen fra Nordmøre.

– Det er sterkt behov for en kunnskap- og utdanningscampus i Kristiansund. Iselin har i dag fått et innblikk i planene for Campus Kristiansund og dem som jobber for det. Jeg var også før det med i det veldig gode møtet med Mørebenken og fikk en oppdatering på hvordan alle nå best kan bistå med veien videre, sier Farstad.

Han viste gjennomslagskraft da han sørget for at Høgskolesenteret i Kristiansund fikk en ekstrabevilgning på 3 millioner kroner til senteret i 2015, og årlige bevilgninger etter den tid. Det er nettopp samarbeidet med Nybø som har gitt så gode resultater. Resultater som har gitt Høgskolesenteret en forutsigbarhet i drifta som har vært – og er – helt nødvendig.

– Jeg gleder meg til å høre mer om hvor prosjektet står nå og hvor det går videre. Jeg er tilfreds med alt jeg har hørt så langt, sier Nybø.

Hun kommer til Kristiansund sammen med Farstad førstkommende fredag, og skal da få en grundigere gjennomgang av planene og ambisjonene til Campus Kristiansund, og vil også få en presentasjon av Høgskolesenteret i Kristiansund.

– Vi må ha store ambisjoner for dette. Jeg og Iselin er enige om at det er på tide å ta miljøet for høyere utdanning på Nordmøre flere skritt videre. Vi skal gjøre vårt på Stortinget for å få til det, sier Farstad.

Fra Møre og Romsdal var fylkesordfører Jon Aasen (Ap), leder i Orkidé Ellen Engdahl, Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard (Ap), KNN-leder Finn Backer, Smøla-ordfører og Orkidé-styreleder Roger Osen, Halsa-ordfører Ola Rognskog, og Campus Kristiansunds prosjektleder Roland Mauseth med i møtene på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**