Glad for stor gründersatsing i revidert budsjett

Terje Brevik
Foto: Jo Straube

Regjeringen la torsdag 11. mai frem forslag til revidert budsjett (RNB) for 2017. Venstres nestleder Terje Breivik er fornøyd med at budsjettforslaget inneholder en stor satsing på gründere, som vil bidra til å skape flere, varige arbeidsplasser i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Dette er en god dag for gründere og småbedrifter over hele landet, sier Breivik. Han forteller at flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene:

  • Bedre sosiale rettigheter knyttet til egen pensjon for selvstendig næringsdrivende
  • Skattefradragsordning for investeringer i oppstartsbedrifter
  • Gunstigere opsjonsbeskatning i gründerbedrifter

Skattefradrag som gir flere arbeidsplasser

– Det er stort behov for private investorer som går inn med penger i den fasen hvor behovet er størst, altså før bedriften kommer skikkelig inn på markedet. Oppstartsfasen er gjerne den mest krevende fasen for nye bedrifter, uansett om det er en innvasjonsbedrift eller en lokal frisørsalong. Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet. Det har Venstre lenge foreslått å gjøre noe med, og nå får vi endelig gjennomslag for det, sier Breivik.

Næringsminister Monica Mæland bekrefter i Dagens Næringsliv at det er Venstres forslag som ligger bak den nye ordningen som regjeringen foreslår.

– Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper. Vi la frem en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier Mæland til avisen.

Les mer på DN.no (betalingsmur)

Bedre pensjonssparing for selvstendige

Et annet forslag i revidert budsjett som Breivik er glad for at kommer på plass, er endringer i regelverket for privat pensjonssparing.

Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser, og gjør det mer attraktivt å skape en ny bedrift

Terje Breivik

– Nå får selvstendige næringsdrivende langt bedre mulighet til å sette av penger til sin egen pensjon. Det styrker det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser, og gjør det mer attraktivt å ta sjansen på å skape en ny bedrift. Dette er noe Venstre har foreslått i en årrekke, og jeg er glad for at det nå kommer på plass, sier Breivik.

Han mener dagens ordning er urettferdig, fordi den favoriserer vanlige arbeidstakere fremfor næringsdrivende som skaper arbeidsplasser.

– Venstre mener at det bør være de samme reglene for pensjonssparing for vanlige lønnsmottakere som for selvstendig næringsdrivende. De som starter nye bedrifter skal også gå av med pensjon en dag, og de nye reglene senker terskelen for å starte for seg selv betraktelig, fortsetter han.

Gunstigere opsjonsbeskatning

Mange nystartede bedrifter har begrenset med kapital, og tilbyr ansatte opsjoner i stedet for høy lønn. Opsjonene gir imidlertid ingen penger på konto for de ansatte før aksjene eventuelt selges, og det er derfor krevende for mange å betale skatt for disse opsjonene.

Venstre leverer: Bedre sosiale rettigheter for gründere og mer kapital til oppstartsbedrifter

– Det gir liten mening at du skal betale skatt før du har fått penger på konto. Når regjeringen nå foreslår å skattlegge opsjoner når de realiseres i stedet for at du må betale skatt med en gang, er en mer rettferdig ordning fordi vi da skattlegger faktiske inntekter, ikke bare en forventning om inntekter i fremtiden, sier Breivik.

-Felles for alle tre sakene er at det allerede ligger forslag fra Venstre om dette i Stortinget som skal behandles denne våren. Alle er viktige for å bidra til økt likebehandling for selvstendig næringsdrivende og for å sikre bedre tilgang på kapital og arbeidskraft i nystartede gründerbedrifter, sier Brevik.

Godt utgangspunkt for forhandlinger

– Nå kan vi konkludere med at vi får gjennomslag og flertall for våre forslag. Det er svært gledelig. Sammen med regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv og at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig. Disse gjennomslagene viser viktigheten av et fortsatt borgerlig flertall og ikke minst Venstres rolle i et slikt samarbeid for å legge til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser, sier Breivik.

Sammen med regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv

Terje Breivik

Han understreker imidlertid at Venstre har flere forslag som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter til behandling i Stortinget, og at Venstre vil forsøke å få gjennomslag for disse også i forhandlingene om RNB.

– Ikke minst er det på høy tid at vi får bedret sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende, sier Breivik.

I de kommende forhandlingene om RNB vil Venstre spesielt prioritere tiltak for gründere og småbedrifter, videreutdanning og kompetansehevingstiltak for lærere og ansatte i skolen og tiltak som bidrar til rent hav og opprydning i plastforsøpling.

-Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for forhandlingene, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å skape flere arbeidsplasser, avslutter Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**