Bli med på valkampsamling!

Valgkampen i 2013-valget i Rogaland.

Valgkampen i 2013-valget i Rogaland.

Rogaland Venstre arrangerer i samarbeid med Suldal Venstre tidenes valkampsamling. Me vil at du skal vera med oss i eit kjekt og sosialt program som i tillegg har litt skolering i Venstres politikk, laurdag 3. juni — søndag 4. juni

Det blir to dagar fylt med eit bra sosialt program, i tillegg til litt skolering i Venstre sine viktigaste saker fram mot valet og korleis me skal drive valkamp.

Med oss på arrangementet får me stortingsrepresentant Iselin Nybø og fleire av Rogaland Venstres stortingskandidatar.

Deltaking på arrangementet (mat og overnatting) er gratis for alle våre medlemmer. Er du ikkje medlem, men har lyst til å bli med? Bli medlem da vel

Me skal vera i lokala til Vikane Hyttetun i Suldal.

Me startar arrangementet 13:00 på laurdagen og er ferdige til 13:30 på søndagen. Det er flott viss mange også har moglegheit til å vera med på stand på Ryfylkedagane i Sand sentrum før programmet startar på laurdagen. Meir detaljert program vil bli sendt dei påmeldte seinare. Førebels ser ramene slik ut:

Laurdag 3. juni
Kl. 10:00 – 13:00 Stand på Ryfylkedagane på Sand for dei som kan
Kl. 13:00 – 13:30 Lunsj
Kl. 13:30 – 18:00 Valkampsamling (LPN)
Kl. 19:00 – 00:00 Middag, sosialt og diverse aktivitetar

Søndag 4. juni
Kl. 10:00 – 13:00 Valkampsamling (LPN)
Kl. 13:00 – 13:30 Lunsj og heimreis

Påmeldingsfrist er onsdag 24. mai.

Se arrangementet på Facebook

Del invitasjonen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**