Staten betaler halvparten av ny sykkeltunnel i Bergen

Fra venstre: Idun Bortne (V), Peter Frølich (H), Helge Andrè Njåstad (FrP), Torill Selsvoll Nyborg (KrF)

Venstre har sammen med de borgerlige samarbeidspartiene sikret at staten skal betale halvparten av kostnadene til verdens lengste sykkeltunnel i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

For å få bybanen til Fyllingsdalen må en tunnel gjennom Løvstakken bygges. Bybanetunellen må også ha en rømingstunnel, og i den anledning åpner regjeringen pengesekken og bevilger 50 millioner kroner for å gjøre rømingstunnelen om til en 2.9 km lang sykkeltunnel.

Sykkelturen til og fra Fyllingsdalen kortes ned

Sykkelturen gjennom fjellet korter dagens strekning rundt Løvstakken med 5,5 kilometer og gjør reisetiden 20 minutter kortere.

Pengene er en del av det Bybanen får i Nasjonal Transportplan frem mot 2023. Der bidrar regjeringen med 3,1 milliarder kroner, som er halvparten av det forlengelsen av Bybanen koster.

Ved siden av bybanesporet er det planlagt en rømningstunnel. Prisen for å oppgradere rømningstunnelen til en sykkeltunnel er 100 millioner kroner, et beløp som regnes for å være langt lavere enn et alternativt sykkeltilbud av høy kvalitet rundt fjellet.

– De fire samarbeidspartiene gir 50 millioner kroner fordi denne tunnelen kommer til å gi en helt ny sykkelopplevelse mellom Fyllingsdals-området og Minde-området, sammenlignet med andre tiltak for å gjøre det bedre for syklister, sier stortingsrepresentant og leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad (Frp).

Samarbeidspartiene presiserer at løsningen de har kommet frem til er et særtilfelle for Bergen, og at dette ikke skaper presedens for andre 50/50-prosjekter.

Saken er basert på en nettsak som først publisert på NRK Hordaland sine nettsider 18.05.17. Les hele saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**