Minihøring om velferdsinnovatører

Trine Skei Grande
Trine Skei Grande, Foto: Venstre

Venstres leder Trine Skei Grande inviterer mandag 22. mai til en minihøring på Stortinget om velferdsinnovatører. Hun har invitert både velferdsinnovatører, interesseorganisasjoner og ressurspersoner til høringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre er opptatt av å legge til rette for gründere innenfor velferdsområdet, og ønsker innspill til hvordan vi bedre kan legge til rette for innovasjon og nyskaping innenfor helse, omsorg, barnehager og utdanning.

– Gründere innenfor velferdsområdet bidrar både med arbeidsplasser og et mer mangfoldig tjenestetilbud til innbyggerne, sier Trine Skei Grande.

– Vi hadde ikke hatt full barnehagedekning uten de private barnehagene, og de går gjerne foran når det gjelder likestilling og antall pedagoger, fortsetter hun.

– Kvinner dominerer i velferdssektoren. Ved å legge til rette slik at også kvinner vil skape nye bedrifter og arbeidsplasser, vil vi også bidra til mer likestilling og mindre lønnsforskjeller. Når Stortinget på tirsdag gir sin tilslutning til Venstres forslag om en handlingsplan for kvinnelige gründere må innovasjon på velferdsområdet derfor bli en viktig del av planen, sier Grande.

Program for høringen:

Tid: Mandag 22. mai kl 12 – 13.30
Sted: Utenrikskomiteens møterom, Stortinget

Innledning ved Trine Skei Grande

Innspill fra deltakerne (2-3 minutter):

 • Nina Torp Høisæter, administrerende direktør/CEO i Aberia
 • Kjetil Eide, daglig leder i Akademiet Norge
 • Jørgen Kjørven, gründer, eier, styrer og pedagogisk leder i barnehage
 • Ragnhild Finden, barnehageeier og styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager
 • Private barnehagers landsforening (PBL)
 • Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører
 • Hilde Dalen, Innovasjonsarkitekt og samfunnsinnovatør i KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv
 • Unni Beate Sekkesæter, leder av Mikrofinans Nor
 • Anne Lervik, leder for Virke sosial innovasjon
 • NHO Service
 • Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita

Diskusjon rundt bordet

Oppsummering ved Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**