Bil og tog på samme bru?

Det er spennende tider for alle som interesserer seg for byutvikling her i Tønsberg. Det snekres og mures på hvert gatehjørne, det planlegges nytt veisystem og snart har vi selvkjørende elektriske biler og busser som tar oss hit og dit til en brøkdel av prisen av å eie egen bil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Av MARTIN WILLIAM HAY, MEDLEM AVUTVALG FOR NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING (UNS)

Om ikke så mange år går det tog hvert kvarter til Oslo og innen 2032 går de rett inn i terminalbygget på Torp.

Motforestillinger er ikke mangelvare

 

Men selv om dette er en serie av gladnyter mangler det ikke motforestillinger. Og det er bra, kritisk skal man være til de store endringene. Det er ikke til å unnslå at nye tog- og veitraseer er dramatiske for dem som blir berørt. Men det er forskjell på å miste huset sitt og å miste noe av utsikten fra tresnekka.

Så langt har mulighetene druknet i støyen av motforestillingene.

 

En kombinasjonsløsning?

 

La oss forestille oss at Vear jernbanekorridor blir valgt. Kan vi da se for oss at jernbanebru og veibro kombineres? De skal jo bygges på samme sted. En vippebru eller senketunnel fra midten av jernbanebrua over til Kaldnes Nord vil gi en fin T-forbindelse mellom Nøtterøy, Vear og Byen. Man kan legge kjørebaner over, under eller ved siden av jernbanesporet.

Da får man en ny Nøtterøy-forbindelse helt i tråd med ringveikonseptet i Bypakke Tønsberg. Dette må da bli langt billigere enn at hver etat baler med hver sin fjordkryssing som atpåtill er i konflikt med hverandre. Naturinngrepene må jo nødvendigvis også bli langt mindre med en fellesløsning enn to bru/tunnel prosjekter.

 

Kanskje gang- og sykkelvei også?

 

Bane Nor kan også bli nødt til å avskjerme kjøreledingen av hensyn til fuglene i Illene reservatet. Hva med en gang- og sykkelvei som tak over togspor og kjøreledning. En flott promenade 10–12 m over vannflaten. Byen og fjorden på en side, Jarlsberg og fuglereservatet på den andre. Vear blir dermed like sentralt som Eik og Solvang.

Bane Nord foreslår å flytte jernbanestasjonen noe ut av byen mot Frodeåsen selv om de medgir at dette ikke er en ideell plassering. Nå som senketunnel er ute av planene, kan vi også tenke oss stasjonen plassert over vannet mellom Nordbyen og vippebrua over til Nøtterøy.

 

Kan bli effektivt

 

Omstigning fra taxi/buss som trafikkerer Ringveien til bane vil bare ta sekunder. Fra Kaldnes får man 5–10 min gange over den nye vippebrua, fra nedre by og Statens park går man også på 5 min. Fra Vear vil det ta 5–10 min på sykkel. Stasjonsplasseringen betyr også svært lav fart på togene over brua, noe som vil dempe problematikken med støy og vibrasjoner.

Fra stasjonen ved vannet får man direkte overgang til øybåtene og fjordtaxi. NSB kjører i dag skitog til Kvitfjell og Geilo, hvorfor ikke skjærgårds- og badetog til Tønsberg? Kanskje også byfjorden i fremtiden blir såpass isfri at vannmetro likevel kan bli aktuelt? De som har ankommet Venezia med tog kan forestille seg hvordan stasjonen vil oppleves.

 

Fuglekikkere på stasjonstaket

 

De fugleinteresserte vil kunne gå opp på stasjonstaket som på operaen i Oslo. Her vil de forhåpentlig kunne glede seg over at fuglelivet i naturreservatet varierer fra år til år slik det alltid har gjort.

Det visuelle preget på byen vil selvfølgelig bli annerledes. Men kanskje synet av et høyteknologisk transportsystem, skapt av landets beste ingeniører og arkitekter, kan bli like fint som en kornåker. Jernbane, vei og bygninger er også kulturlandskap.

Et helhetlig transportprosjekt vil bli langt bedre og billigere enn veiløsning og jernbane som separate prosjekter og bygget hver for seg. Men da må man nok gjøre noe med organiseringen, «tett dialog» er neppe tilstrekkelig.

 

Vi kan bli best i landet

 

Velger vi å se mulighetene i problemene fremfor problemer i mulighetene er det også midler å hente på bymiljøavtaler, smartbyprosjekt, pilotby for elektrisk mobilitet etc. Norge er best i verden på elektrisk mobilitet. Tønsberg kan bli best i Norge.

Dette er ingen endelig fasit men er en påminnelse om at Tønsberg skal være byen der fremtiden skapes, ikke stedet som klorer seg fast i fortiden.

 

Publisert på Tønsbergs Blads nettsider 30. mai 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**