Venstres regionreform vedtatt

– Regionreformen er først og fremst en demokratireform for å flytte makt nærmere folk., sier André N. Skjelstad, Foto: Jo Straube

Torsdag 8. juni vedtok Stortinget en regionreform som Venstre har kjempet for i flere stortingsperioder. Regionreformen reduserer antall fylkeskommuner fra 19 til 11, og flytter en rekke oppgaver fra staten og fylkesmannen til de nye regionene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Jeg er godt fornøyd med den reformen vi har vedtatt. Vi skaper store regioner som kan overta viktige statlige oppgaver. Dette er viktig for de som tror på maktspredning og et levende distrikts-Norge, sier saksordfører for regionreformen og Venstres kommunalpolitiske talsmann, André N. Skjelstad.

Nye oppgaver

Venstre har vært opptatt av en regionreform som skaper større og mer robuste regioner som kan få flere oppgaver og mer ansvar. I tillegg har Venstre vært en forkjemper for at regionene skulle motta nye oppgaver. Viktige gjennomslag på oppgavefeltet inkluderer oppgaver tilknyttet regional næringsutvikling og integreringsarbeid, men også fylkesmannens oppgaver som ikke er tilsyns- og kontrolloppgaver.

Vi skaper store regioner som kan overta viktige statlige oppgaver. Dette er viktig for de som tror på maktspredning og et levende distrikts-Norge

André N. Skjelstad

– I denne saken har Venstre oppnådd store gjennomslag ved å jobbe med høyre- og venstresiden for en betydelig oppgaveoverføring. Venstre vil fortsette å kjempe for enda flere oppgaver til regionene, men vi er godt fornøyd med denne første reformetappen, sierSkjelstad.

Veien videre

Venstres ambisjon er å fortsette å flytte flere statlige oppgaver til de nye regionene. Før de nye regionene etableres vil et utvalg vurdere hensiktsmessige grensejusteringer for å få et mer sammenhengende regionkart. Venstres klare mål er at maktspredningen skal fortsette etter neste stortingsvalg, både gjennom en videre kommune- og regionreform, samt en videre utflytting av statlige arbeidsplasser.

Oppgaveoverføringen inkluderer:

 1. Integreringsoppgaver som i dag forvaltes av IMDi
 2. Oppgaver tilknyttet regional næringsutvikling, som i dag forvaltes av Innovasjon Norge
 3. Fylkesmannens oppgaver utover tilsyn- og kontrolloppgaver
 4. Fylkesveinettet
 5. Sams vegadministrasjon
 6. Bredbåndsutbygging
 7. Drosjeløyver
 8. Tilskudd til ikke-statlige flyplasser
 9. Innkjøp av innenlandske flyruter
 10. Fiskerihavner
 11. Forsterkning av regionale forskingsfond
 12. Forsøksordninger på ansvar tilknyttet akvakultursøknader
 13. Diverse landbruksoppgaver
 14. Kulturfaglige oppgaver
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**