Historisk gjennomslag i Nasjonal transportplan

Foto: Erik Hørlück Berg

– Ikke bare har vi fått til en historisk stor satsning på jernbanen, men vi har fått inn betydelig økte midler til byer og kollektivtrafikk, kyst og forskning, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Nasjonal transportplan ble avgitt av Stortingets transport og kommunikasjonskomité 12 juni. Gjennom forhandlinger med regjeringspartiene har Venstre fått gjennomslag for å bruke en historisk høy andel av investeringsmidlene til jernbanen, hele 45 prosent. Om lag 52 prosent av investeringsmidlene går til klima- og miljøvennlig samferdsel.

– Veisatsningen er også formidabel, og bidrar til økt trafikksikkerhet. Da jeg syklet fra Lindesnes til Nordkapp så jeg hvor stort behov det er for å utbedre landets veier, for å gjøre dem tryggere og mer effektive for folk som skal reise fra et sted til et annet, enten det er med sykkel eller bil, sier Raja.

– Da jeg syklet fra Lindesnes til Nordkapp så jeg hvor stort behov det er for å utbedre landets veier, sier Abid Q. Raja

Realistisk finansiering

Venstre har vært opptatt av at NTP skal være realistisk å gjennomføre med en ansvarlig pengebruk. Alle prosjektene som har i planen en realistisk finansiering basert på departementet/fagetatenes vurderinger av kostnader.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi får fremskyndet Arna-Stanghelle til senest 2022, og det skal jobbes videre med å gjøre det enda raskere. Målet Venstre og KrF har fått regjeringen med oss på, er oppstart i 2021, sier stortingsrepresentant for Hordaland, Terje Breivik.

– I tillegg sørger vi for at E134 Røldal-Seljestad kan startes opp i første del av planperioden med bompenger, sier Breivik.

– Målet er å få fremskyndet oppstart av Arna-Stanghelle til 2021, sier Terje Breivik

Toget blir konkurransedyktig

– NTP er en rekordsatsning på jernbanen. Vi fastslår at Indre InterCity skal stå ferdig i 2024 (2026 til Sarpsborg), og sørger for rask fremdrift for de ytre strekningene. Det betyr InterCity til Skien i 2032, og videre til Halden og Lillehammer i 2034. Ringeriksbanen påbegynnes fra 2021, mens ny jernbanetunnel gjennom Oslo kommer i 2032. Sammenkoblingen av Sørlands- og Vestfoldbanen påbegynnes. Det skal også bygges dobbeltspor Arna-Stanghelle, og Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres, sier Raja.

– Til sammen er dette den største jernbanesatsingen siden Nordlandsbanen og Bergensbanen ble bygget. I tillegg har vi fått på plass 66 mrd. kr. til kollektivsatsning i byene våre. Det står i skarp kontrast til den forrige transportplanen som de rødgrønne stod bak, der byene i stor grad ble overlatt til seg selv. Nå får byene tvert imot sterk støtte til den viktige jobben de er i gang med. De får dermed mulighet til å bygge ut kollektivtilbudet raskere, slik at folk kommer seg raskere frem og slipper å bruke bilen når de skal til byen, avslutter Raja.

Følg saken på Stortingets nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**