Venstre sørger for at Grenland Friteater forblir på statsbudsjettet!

Torgeir Fossli
Torgeir Fossli, Truls Ekeberg

«Venstre sørger for at støtteordningene skal bli behandlet i kulturmeldingen før det eventuelt blir endringer. Dermed blir støtten ikke overført til den nye regionen fra 1.1.2018 slik det var foreslått fra regjeringen,» sier fylkesleder i Telemark Venstre Torgeir Fossli.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**