Viktig samarbeid for flere nye jobber

Trine Skei Grande
Trine Skei Grande, Foto: Venstre

– Det borgerlige samarbeidet er helt avgjørende for å skape flere, varige arbeidsplasser over hele landet, sier Trine Skei Grande. Samarbeidspartiene Høyre, Venstre, Frp og KrF holder i dag pressekonferanse om partienes tiltak på gründerstedet MESH i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Det er helt avgjørende at vi spiller på lag med de som skaper arbeidsplasser. Det må bli lettere å skape arbeidsplasser, og Venstre støtter gründere og småbedrifter, understreker Skei Grande før pressekonferansen.

Senest i revidert budsjett denne måneden ble de fire partiene enige om en rekke tiltak. Blant annet at selvstendig næringsdrivende og oppstartbedrifter nå får bedre sosiale rettigheter og bedre muligheter til å skaffe seg private investorer.

Tre konkrete forbedringer

  • De sosiale rettighetene: Rettighetene knyttet til omsorg for egen barn er likestilt med vanlige ansatte. Skattefordelene knyttet til egen pensjon er betydelig forbedret.
  • Økt tilgang på grunderkapital: Skattefordeler for langsiktige investeringer. En rekke ordninger for bedre og mer tilgang på grunderkapital (SIVA, kapitalfinn og såkornfond).
  • Fornybar AS: Grønt investeringsfond: Kapital på 20 mrd. kroner og under etablering i Stavanger. Satsing på ny miljøvennlig teknologi og ny fornybar energi.

På lag med næringslivet

– Nye tiltak for flere nye jobber og mer verdiskaping er viktig for framtida. Et borgerlig samarbeid er viktig for å fortsette denne utviklingen, sier Skei Grande.

For Venstre er bl.a. dette viktig de neste årene:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift for nystartede bedrifter. Effektivt tiltak som stimulerer til å ansette flere.
  • Kraftig opprydning og forenkling i regelverk spesielt for de minste bedriftene. Vi vil adoptere den britiske «one in – two out» ordningen. For hver krone bedriftene blir belastet i kostnader knyttet til nye regler og skjemaer skal kostnader tilsvarende to kroner forsvinne gjennom opprydning og sanering av gamle regler og skjemaer.
  • Legge mer til rette for kvinnelige gründere og innovasjon i offentlig sektor.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**