Uttalelse: En ny kurs i ruspolitikken

Foto: Christian C

Over hele verden forgår det nytenkning i ruspolitikken. I Portugal har vi sett at overdosedødsfallene har sunket drastisk etter at landet avkriminaliserte all bruk av narkotika og heller prioriterte helsehjelp. I Sveits har de i snart 23 år hatt heroin på blå resept for de tyngste brukerne, og sammen med andre lavterskeltilbud har det ført til at gatemisbruket og kriminaliteten er blitt kraftig redusert. I Canada har den liberale regjeringen satt i gang vidtrekkende reformer av ruspolitikken.

Venstre mener det er problematisk at FNs medlemsland står fast på at rusmidler skal forbli forbudt internasjonalt, og at FNs konvensjoner i utgangspunktet hindrer land som Canada i å kunne utføre de planlagte reformen, uten å stride mot folkeretten. I dag ser vi at Norge dessverre står som en av FN-landene som ønsker en uendret narkotikapolitikk, mens Canada og Mexico er mer progressive. I dag er FN-konvensjonene restriktive på internasjonal narkotikalovgivning, snarere enn å være progressive og åpne for de liberale løsningene.

Den mest alvorlige konsekvensen av en feilslått narkotikapolitikk er overdosedødsfall. Norge har over lengre tid befunnet seg i Europatoppen i overdosedødsfall per innbygger. For å bøte på dette utarbeidet Helsedirektoratet i 2014 den nasjonale overdosestrategien «Ja visst kan du bli rusfri, men først må du overleve» som utløper i 2017.

I tillegg til viktige statlige tiltak inneholder denne handlingsplanen god veiledning og forutsigbarhet for kommune-Norge i det lokale arbeidet for å redusere antallet overdoser og overdosedødsfall. Blant annet har en rekke kommuner utarbeidet lokale handlingsplaner basert på de statlige rådene og føringene. Det er derfor uheldig at det så langt ikke har kommet signaler fra Regjeringen om denne planen skal videreføres.

Venstres landsstyre mener den nasjonale overdosestrategien må revideres og videreføres, og oppfordrer Regjeringen til å varsle en rullering av handlingsplanen senest i statsbudsjettet til høsten.

Et viktig nytt element som bør inn i overdosestrategien er å endre sprøyteromsloven til et brukerrom, der det åpnes for andre inntaksmåter enn injisering og at flere stoffer enn bare heroin tillates. Færre rusavhengige er rene heroinavhengige, og flere sliter med andre stoffer, spesielt amfetamin. Disse bør også kunne få tilgang til trygge og verdige lokaler
Et linjeskifte er på gang i norsk ruspolitikk og Venstre mener dette må forsterkes i neste periode og at vi må hente inspirasjon fra det som skjer rundt oss i verden.

Venstre vil:

  • At norske myndigheter følger tett med på utviklingen på rusreformen i Canada og konsulterer canadiske myndigheter om effektene reformen blant annet har på viktige samfunnsmessige forhold som andel brukere og den innvirkningen den har på ulovlig narkotikavirksomhet i landet
  • At Norge er en pågangsdriver for å endre FNs restriktive konvensjoner på det internasjonale rusfeltet
  • At arbeidet som er satt i gang videreføres og at overdosestrategien revideres.
  • Sprøyteromsloven må endres for å treffe målgruppen bedre

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 17.-18 juni 2017